KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Felakasztatta, majd miniszterelnökké tette

Felakasztatta, majd miniszterelnökké tette

- 2019. május 9. 11:08

Hogy a háborús vereségek mellett a kiegyezésben Ferenc József feleségének is nagy szerepe volt, az egészen biztos. Az 1854-ben megköttetett frigy igazi szerelmi házasság volt, az 1867-es kiegyezés pedig egy politikai alternatíva.

Amit, mint tudjuk, Kossuth Lajos minden erejével igyekezett meggátolni, és hát sajnos meg is valósult a jóslata, mert a Habsburg dinasztia bukása valóban elhozta a történelmi Magyarország végét is. No de ezt csak Kossuth, és barátai sejtették, az ország viszont a koronázás lázában égett 1867 nyarán. Már tavasztól ismét volt törvényes kormánya Magyarországnak, Andrássy Gyula gróf vezetésével. Akinek halálos ítéletét és in effigie felakasztását még 1851-ben hagyta jóvá az uralkodó. Így aztán Andrássy, a „szép akasztott ember” (le beau pendu) kénytelen volt Párizsban mulatozni és hódítani, míg el nem jött az ideje. Így a gróf június 8-án, Simor János hercegprímással közösen, mintegy nádorként tette a Szent Koronát a Mátyás templomban Ferenc József fejére. Miközben szólt Lisztnek az alkalomra írt koronázási miséje, talán megfordult az előbb felvázolt történet is az uralkodó fejében. Aztán észnél voltak a magyar urak is, mert az ünnepség előtt a 37 éves uralkodónak alá kellett írni a koronázási hitlevelet, és esküt kellett tennie a magyar alkotmányra.

A szép akasztott ember huszárruhában (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-ND)

A koronázás után pedig Szent István palástjában, lóháton leereszkedett a Várból, majd a belvárosi plébániatemplom előtt felrúgatott a koronázási dombra, és a négy égtáj felé suhintott a koronázási karddal. És nem mellesleg a nemzet koronázási ajándékát, a 100 ezer aranyat a 48-as rokkantak, özvegyek és árvák javára ajánlotta fel. Ami szép gesztus volt részéról, de valószínűleg nem neki jutott az eszébe. Aztán megkezdődtek a boldog békeévek, Andrássyból 1871-ben közös külügyminiszter lett, aki egyenrangú félként képviselte a Monarchiát, és benne hazánkat az 1878-as berlini kongresszuson. Ahol a nagyhatalmak Ausztria-Magyarországnak ítélték Bosznia-Hercegovinát. (De ezzel a területi gyarapodással csak gondok voltak a későbbiekben, aztán pedig jött a végzetes következmény, a szarajevói merénylet.) Itthon pedig Tisza Kálmán kormányzott 1875 és 1890 között, és szépen lassan felzárkóztunk a fejlett Európához. Fiumén keresztül kijutottunk a tengerekre, elnyerték mai képüket városaink, beindult az iparosodás, a vasúthálózat pedig elképesztően nagyot fejlődött ezekben az évtizedekben.

Andrássy levele a kiegyezés évéből (BTM Kiscelli Múzeum CC BY-NC-ND)

Talán ezért is történhetett meg, hogy az aradi ítéletek jóváhagyója előbb elfogadott, majd szeretett uralkodó, mindenki „Ferencjóskája” lett. De aztán az átok, amit Batthyány Lajos özvegye, Zichy Antónia mondott ki a férjét ártatlanul kivégeztető Ferenc Józsefre, megfoganni látszott. Mert már a koronázás után tíz nappal elkezdődtek azok a családi tragédiák, amik aztán szinte végig beárnyékolták az uralkodó hátralévő éveit. De ezekről majd a sorozat következő részében olvashatnak.

Borító: Koronázási kiadvány részlete 1867-ből (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár PDM)