KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Főgenerális apa királyi marsall fia

Főgenerális apa királyi marsall fia

- 2020. október 13. 10:06

Hogy aztán a kuruc vezérkar nem mindig volt éppen a helyzet magaslatán, az bizony meglehet. De az biztos, hogy Bercsényi Miklós László nevű fia a francia huszárság megszervezője, és végül a legmagasabb rangú vezetője, az ország marsallja lett. Nem esett messze az alma a fájától.

Arról is volt szó a sorozat előző cikkében, hogy a hadi mesterségben atyja is pallérozhatta, hiszen Bercsényi Miklós végigküzdötte a szabadságharc nyolc esztendejét, folyamatosan táborban volt kurucaival. De Lengyelországból, a Nagy Péterrel való tárgyalásokról már nem tért vissza, sőt, barátjához és fejedelméhez hasonlóan elutasította a szatmári béke lehetőségeit is. Nem tett hűségesküt, így elvesztek terjedelmes felvidéki birtokai, jómaga pedig nem ment Rákóczival Párizsba, hanem 1711 és 1716 között a most Ukrajnához tartozó Brezán várában, és ötezres, éppen fejlődésnek indult városában élte napjait. Itt érte III. Ahmed szultán (1703-1730) megkeresése, hogy a Temesközért folytatott háborúban nyisson új frontot, és fegyveres erővel törjön be Erdélybe, megosztván ezzel III. Károly császár és király Savoyai Jenő által vezetett erőit. Bercsényi a bujdosó kurucokat összeszedve, de inkább török segédcsapatokól álló húszezres sereggel lépte át a határt 1716-ban Orsovánál, de különösebb sikereket éppen a hada miatt nem érhetett el. Ugyanis hasonló gyanakvás fogadta, mint egy év múlva a más kurucokkal együtt Erdélybe megérkező tatár hadakat, ráadásul ezek a „felszabadítók” azonnal fosztogatni is kezdtek, így jórészt a köznép verte szét a borzasztó sereget.

Mikes Kelemen zágoni tölgyfái (Thúry György Múzeum CC BY-NC-ND)

A török kudarca után Bercsényi kiadatását III. Károly delegációja is követelte a pozsareváci béke 1718 júliusi kitárgyalása során. De Ahmed a vereség ellenére sem adta oda Bécsnek a grófot. Aki aztán második feleségével, Csáky Krisztinával a Franciaországban korábban eredménytelenül időző, majd Ahmed meghívását elfogadó barátjához Rodostóba is költözött. Ahol Csáky grófnő halála után, 58 évesen még feleségül vette Mikes Kelemen szerelmét, Kőszeghy Zsuzsannát, majd két esztendő múlva, 1725. november 6-án elhalálozott. Egyetlen fiával, aki korábban a vezérlő fejedelem testőrségének századosa volt, és aki Párizsban maradt, 1719-ben találkozhatott, mikor az Rodostóba érkezett, hogy a még hadra fogható kurucokból kiképzőket toborozzon az általa alapított és vezetett első francia huszárezredbe. S ahogy már említettem, a spanyol örökösödési háborút, és még sok más csatát végigküzdve, Bercsényi László Ignác megkapta a Franciaország marsallja címet. A Bercsényi huszárezred pedig ma is a francia hadsereg része, s így legöregebb alakulata.

A főgenerális szarkofágja Kassán (Kuny Domokos Múzeum CC BY)

Bercsényi Miklós hamvait feleségével és legjobb barátjával együtt 1906-ban szállították Rodostóból Kassára, ahol azóta virágok és koszorúk borítják a szarkofágokat.

Borító: Bercsényi László, a francia király marsallja (mandiner.hu)