TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Gammák és Boforsok

Gammák és Boforsok

- 2022. május 24. 9:01

A sorozat előző cikkeiből tehát megtudhattuk, hogy a hajdani Dunaflottilla romjain hogyan épült fel az új dunai hadihajózásunk. A tiltások és győztesek vizslató szemei sem akadályoztak meg bennünket ebben, mint ahogyan a halálra ítélt országunkat sem abban, hogy talpra álljon. Mert Magyarországnak tényleg levágták Trianonban a kezét és a lábát. Aztán nagy kajánul azt mondták neki, hogy járjon. És az ország, láss csodát, járni kezdett.

A harmincas évekre tehát a maradék állománnyal és a visszakapott, visszaszerzett őrnaszádokkal voltak olyan hadihajóink, amelyekkel biztosítani tudtuk a Duna maradék magyarországi szakaszát. Ugyanakkor a IV. Károly által a háború végén a Magyarországnak juttatott monitorok közül egy sem maradt magyar kézben, a szerbek és a románok osztoztak rajtuk. Ezek pedig hatékonyságban, tűzerőben messze felülmúlták az őrnaszádokat, így támadó tervek nem is nagyon születtek magyar részről. Ugyanakkor, mint azt láthattuk, a meglévő hajóállományt igyekeztek rendbe tenni, sőt újak építésére is nyílt lehetőség. Ez a megerősödési szakasz a harmincas évek elejéig tartott, hét őrnaszád, hét segédhajó (vontatók és aknarakók), három páncélos motorcsónak, további kisebb-nagyobb motorcsónakok, uszályok, pontonok, tanyahajók, jachtok és gőzbárkák álltak a folyamőrség rendelkezésére.

Egy Bofors, tüzelőállásban (Fortepan CC BY-SA)

Aztán mindjárt döntöttek is az őrnaszádok lövegeinek cseréjéről. Valamiért a 8 centiméteres, 22M, vagy a 7-cm-s H50-es lövegek nem váltak be, ezért azokat H/30-as 18M, ugyancsak 8 cm-es ágyúkra cserélték. Egyedül a Győrnél tettek kivételt, ahol a tornyokba 29M Bofors légvédelmi lövegek kerültek. Ezek voltak azok a svéd fegyverek, amiket később Rommel tábornok olyan sikerrel alkalmazott Afrikában az angol páncélosok ellen. Ekkor kerültek a hajókra a „Gamma”-féle lövegtávcsövek (Gamma-Juhász lőelemképző) is, amik magyar fejlesztések voltak, és pont a svéd Bofors mellett több ország is vásárolt belőlük még a második világháború előtt. Egy 1932 októberi tervezet szerint (Hitler három hónap múlva fogja átvenni a hatalmat Németországban!) 64 méter hosszú és 10 méter széles monitorok építését javasolják négy darab 12-cm-es löveggel ellátva. Az őrnaszádok sebességét is fokoznák, és légvédelmet telepítenének rájuk és oldalpáncél-megerősítés mellett diesel-meghajtást kapnának. A felderítésre, folyami átkelések fedezésére használt páncélozott motorosokat 2-2 légvédelemre is alkalmas gépágyúval és 4 centiméteres löveggel látták volna el, utóbbiakat páncélozott tornyokban elhelyezve.

Egy Gamma lőelemképző álcázva (Fortepan CC BY-SA)

Ami ezekből meg is valósult, az a páncélos motorcsónakok két géppuskájának tornyokba építése lett. Erre azért is szükség volt, mert akár a partról, akár levegőből legéppuskázhatták eddig a fedélzeten álló viszonylag védtelen kezelőket.

Borító: A folyamőrség matrózai lazulás közben (commons.wikimedia.org/Fortepan CC BY-SA)

Tengerre magyar! sorozat

Az új vezérfőkapitány
2022. november 16. 9:49

Még partizánok!
2022. november 8. 9:45

Partizánok!
2022. október 19. 8:43

Aknák!
2022. szeptember 29. 6:38

Stukák és csetnikek
2022. augusztus 30. 6:50

Háború!
2022. július 14. 8:39

Hadihajó harckocsitoronnyal
2022. július 5. 8:50