KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Generális, aki a könnyebbik megoldást választotta

Generális, aki a könnyebbik megoldást választotta

- 2020. november 25. 11:28

Nagy hőseit és árulóit ugyan már megismerhettük, de mégis maradjunk még néhány írás erejéig a kurucok korában. Mert itt van például a Közkincstár sorozat előző részében említett Forgách Simon gróf is, akinek kalandos élete mellett ugyancsak nem lehet szó nélkül elmenni.

A gimesi és gácsi Forgáchok, mint e két vár nevéből is látszik, a Felvidéken voltak birtokosok, az 1669-es születésű Simon gróf apja, Ádám, országbíró volt, 1640-től pedig a kassai főkapitányság mellé megkapta a grófi címet is. Így hát Bécsbe küldte tanulni fiát, aki unhatta a papirosok, pennák és kalamárisok világát, hát beállt katonának. Előbb a bajor választó, Miksa Emmánuel magyar lovasságánál, majd pedig a Pálffy-huszárezredben szolgált, itt már alezredesként. A déli hadszíntéren, a török ellen vitézkedvén aztán saját ezredet és vezérőrnagyi rangot is kapott. Majd pedig átirányították a Rajnához, ahol a franciák ellen küzdött a spanyol örökösödési háborúban. Innen vezénylik aztán 1703-ban a 34 éves tábornokot a Felvidékre, Rákóczi kurucai ellen. S mint tudjuk, Zólyom ostrománál nem nagyon vitézkedik, de aztán 1704. március 20-án már a kuruc táborban, Rákóczi mellett találjuk.

Apja országbíró is volt (Wikipédia)

Akinek később, Rodostóban bevallja, hogy a trónörökös, József főherceg megbízásából érkezett, hogy a fejedelmet Bécs felé terelgesse. Pontosabban meggyőzze arról, hogy érdemes az ifjú Józsefet támogatni a trón mihamarabbi elfoglalásában. Hogy ebből a terelgetésből mi valósult meg, azt nem tudni, de Forgách 1704 tavaszán Károlyi Sándor gróf helyett már dunántúli főkapitány. De nem szerencsésebb nála, június 13-án a Győr megyei Koroncónál egy véres csatában nagyon kikap Siegbert Heistertől. Viszont a Felvidéken Kassa, Eperjes és Szatmár várának hódoltatásával kiküszöböli a csorbát, a vezérlő fejedelem ezért az erdélyi hadakat is rábízza. Itt Kolozsvár, Szamosújvár és Déva elfoglalása után 1705. november 11-én kapnak ki a kurucok Zsibó mellett. Forgách pedig új feladatot kap, kassai főkapitányként a hadakat szervezi, aztán 1706 őszén Rákóczi Pozsony alá, a labanc raktárak elfoglalására küldi, mert innen kapja például az utánpótlást az Esztergomot ostromló császári sereg. De Forgách valamiért inkább a könnyebbik megoldást választotta, és Morvaországba tört be. Esztergom így el is esik, ezért a fejedelem november 22-én börtönbe vetteti generálisát.

Krasznahorka nem sokat változott a kuruc idők óta (Thúry György Múzeum CC BY-NC-ND)

Forgách Krasznahorka tárogatós várában, majd a szepesi erődítményben raboskodik, itt egy szökési kísérlet során a lábát töri. Végül Munkácsról szabadul 1710 novemberében, de a fejedelem hűségén marad. 1716-ig lengyelföldön, majd hat évig Rodostóban él, végül Lemberg városában hal meg 1729-ben.

Borító: Kuruc-labanc összecsapás (origo.hu)