KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Gradeci Horváth Stancsics Marko

Gradeci Horváth Stancsics Marko

- 2022. december 19. 8:28

Hogyan is nem beszéltünk eddig Horváth Márkról, Szigetvár vitéz kapitányáról, aki a rettenetes török túlerővel szemben 1556 nyarán még sikeresen megvédte a mocsárba épült várat. Ennek előtte pedig vitéz huszár volt ő, a lovasság parancsnoka Győrben. Korai halálát is a különféle sebesülések, a testében maradt golyók, szilánkok okozták.

Horváth Márk, mint azt a neve is jól mutatja, horvát volt, de magyar is, mert akkoriban a magyarok és a horvátok együtt küzdöttek megmaradásukért, a törökkel szemben. Nem mellesleg kétszer is magyar nőt vett feleségül és a források szerint jól beszélt magyarul is, annak ellenére, hogy Gradecben született. 1540 körül viszont már a Batthyányak szolgálatában találjuk, mint katonát. 1547-ben Csurgó várának a kapitánya, 1548-ban pedig vitézségével magyar nemességet is kap az uralkodótól, I. Ferdinándtól. Az 1550-es évek elején aztán már Győrben a lovasság parancsnoka, de előtte volt ő Csókakő, majd Bér várának kapitánya is. Majd Nádasdy Tamás szolgálatába állt 1548-ban, hogy aztán a bécsi király, Kerecsényi László helyére, kinevezze 1555. december 9-én Szigetvár kapitányává.

I. Ferdinánd ezüstdénárja (Ferenczy Múzeumi Centrum CC BY-NC-ND)

Nem sok ideje marad aztán Horváth Márknak a vár és a város megerősítésére, mert 1556. június 19-én meg is érkezik 25 ezres hadával (más források szerint csak 10 ezressel), no és a pécsi, a koppányi és a babócsai bégekkel Ali budai pasa. Megkezdődött a 42 napos kemény ostrom, amelynek során a törökök előbb felégették a várost, majd pedig a várat körülvevő tó töltésének az átvágásával fogtak hozzá a vár ostromához. Az iszapos fenéken rőzsetöltést készítettek a falakig, majd kifeszített nedves marhabőrök fedezékében elkezdték bontani azok alapját. Miközben a védők tűzzel, vassal, minden eszközzel, kirohanásokkal igyekeztek megakadályozni őket céljaik elérésében. Végül aztán sikerült felgyújtani a töltéseket, így nem vált be Ali terve, sőt a felmentő sereg közeledtének hírére a budai pasa fel is hagyott az ostrommal, amelyben a többezres török veszteség mellett az 1000 fős magyar őrségből 74-en haltak meg, 25 civil áldozat mellett.

Horváth Márk szobra Szigetváron (Wikipédia)

Nagy volt a diadal tehát, de Horváth Márk már 1557-ben lemond a kapitányságról, mert nem kapja meg Bécstől a vár megerősítésére szolgáló pénzeket. Amikor aztán ezek megérkeznek, újra ő lesz a kapitány, és hozzáfog a munkához. Aminek eredményét utóda, Zrínyi Miklós látja majd a következő ostromban. Mert miután másodszor is megnősült, Horváth Márk 1561. augusztus 22-én, rövidesen meg is halt Körmenden. Pedig előtte még Bécsben is járt, ahol I. Ferdinánd orvosai is kezelték volna a sebesülések következtében leromlott állapotát. És még 1559-ben az uralkodótól a báróságot is megkapta, nagy tettekre lett volna képes, ha nem kell 51 évesen, idejekorán eltávoznia.

Borító: Amennyi Szigetvárból maradt (Csorba Győző Könyvtár PDM)