Gróf Festetics György a Hónap Kincse

Gróf Festetics György a Hónap Kincse

- 2022. október 28. 9:02

Huszár, mintagazda és mecénás, Festetics György portréja a Hónap Kincse a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM).

A múzeum közleménye szerint értékes olajfestménnyel gazdagodott a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának gyűjteménye. A Huszár, mintagazda és mecénás festmény Gróf Festetics Györgyöt ábrázolja. A portrét Festetics Györgyné Kékesy Jolán ajándékozta nagylelkűen – egyéb műtárgyak mellett – a nemzet múzeumának. Festetics György (1755–1819) a sógora volt a Nemzeti Múzeumot 1802-ben megalapító gróf Széchényi Ferencnek. Rokoni szálakon túl összekötötte őket a nemzeti ügyek iránti elkötelezettség, a magyar kultúra, a magyar irodalmi élet támogatásának létfontosságában való hit.

Szobra a keszthelyi kastélyparkban (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

​Gödölle Mátyás történész a 19. században készült a mellkép bemutatásakor felhívta a figyelmet a kép bal felső részén elhelyezett, a restaurátori vizsgálat szerint a festéssel egykorú, egyszerű írásképű feliratra: Sors bona / ni(hi)l aliud. A „Jó szerencse, semmi más” sor a költő és hadvezér Zrínyi Miklós jelmondataként ismert. A képen látható utalás hátterében az állhat ismertetése szerint, hogy a gróf volt huszárként a haditudományok iránt is nagy érdeklődést mutatott.

A történész és a kép (mnm.hu)

Festetics a bécsi Theresianum elvégzése után katonai pályára lépett és 13 éven keresztül különböző huszárezredekben szolgált és az alezredesi rangig jutott. Több a magyar seregre vonatkozó folyamodvánnyal élt, ezeket a függetlenedő törekvéseket viszont kifejezetten rosszallóan fogadta a bécsi udvar és katonai büntetés után a gróf elhagyta a hadi pályát.

Borító: A Hónap Kincse (mnm.hu)