Három másolat készült a Perczel-glóbuszról

Három másolat készült a Perczel-glóbuszról

- 2019. november 28. 10:24

Az 1881-es velencei Nemzetközi Földrajzi Kongresszus térképkiállításra készült Perczel-glóbusz egyik másolatát állították ki az Országos Széchényi Könyvtárban, közölte az intézmény.

A 127,5 centiméter átmérőjű, 1:10 000 000 méretarányú földgömböt 1881-ben a Magyar Nemzeti Múzeum állította ki Velencében és a glóbusz a történeti-földrajzi anyag részeként első díjat nyert. Az összegzés felidézi, hogy Perczel László kartográfus az 1850-es években kezdett hozzá az eredeti, fából készült földgömbhöz, amelynek bordázatát nyolc centiméter vastag papírmasé gömbhéj borítja. A földgömb térképészeti ábráit Perczel László rajzolta, az asztalosmunkát Mihályi Józsa, a rézöntést Stark József végezte. Az 1862-ben elkészült eredeti földgömböt a nemzeti könyvtár Térképtárában őrizik.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke 2008 májusában csaknem kilencszáz fényképfelvételt készített az eredeti Perczel-földgömbről. Ezek feldolgozásával készült el a mai állapotot bemutató 3D-s modell, amelynek egy kisebb felbontású változata került be a Virtuális Glóbuszok Múzeumába – http://terkeptar.elte.hu/vgm/ -, hogy az interneten is hozzáférhetővé váljon, olvasható a közleményben. Mint írják, 2018-ban fejeződött be a digitális restaurálás és rekonstrukció, amelynek során az eredetivel azonos betűkészlettel kellett újraírni a földrajzi helyneveket. A munkához hozzátartozott a Perczel László által használt forrásmunkák feltárása is. A rekonstrukció utolsó fázisa a földgömb fizikai újraalkotása volt: ennek folyamán történt meg a digitális anyag kinyomtatása, majd gömbre kasírozása. Közben elkészült a míves faállvány és a réz meridiánkör.

A pontos másolat (ng.hu)

A Perczel-glóbuszból három másolat készült. Egy az Országos Széchényi Könyvtárba, egy az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, egy pedig a miniszterelnöki irodába került.

(mti)

Borító: A miniszterelnöki irodában (mti)