3D SOROZAT

Hétszáz év töretlen népszerűsége

Hétszáz év töretlen népszerűsége

- 2018. április 6. 9:33

Páduai Szent Antal szobrából kis túlzással minden háztartásban volt egy a katolikus vidékeken. A 35 évesen elhalálozott ferences szerzetes népszerűsége töretlen volt vagy hétszáz éven át, szekularizált világunkban szorult csak háttérbe.

Ezt a 3D-ben digitalizált 19 centiméter magas porcelán szobrocskát Sármellékről vitték be a keszthelyi Balatoni Múzeumba. Nem kellett hát sokat utaznia, annál többet volt úton Páduai Szent Antal, akiről eme sorozatban gyártott kegytárgy készült. A Remete, avagy Nagy Szent Antal (251 – 256) nevét felvevő ifjú Lisszabonból, nemesi családból indult és már 17 évesen, 1207-ben ágoston-rendi szerzetes volt. A Szent Ágoston tanításai szerint élő közösségből 1220-ban átlépett a ferences rendbe, hogy Marokkóba mehessen téríteni a muzulmánokat. Ott viszont súlyos betegségbe esett, így hajóra szállt, hogy hazatérjen. De jött egy hatalmas vihar, ami egészen Szicíliáig sodorta Antalt, aki aztán eljutott Assisibe, Szent Ferenchez is. A jó szónoki képességekkel és kimagasló teológiai tudással bíró ifjút a rend a dél-franciaországi eretnekségek, a katarok és valdensek ellen vetette be, ahol Antal bizonyította is rátermettségét.


Ahogyan annak lenni kell: ferences csuhában a Kisjézussal (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

A megtévedt báránykákat nagy számban terelte vissza az Anyaszentegyház kebelére, így más megbízatások mellett a Bolognai Egyetemen teológiát is oktatott. Híresek voltak prédikációi, rövid életének utolsó állomáshelyén, Padovában – avagy Páduában , volt, amikor harmincezer embere is hallgatta. De a legenda szerint prédikált a Brenta folyó halainak is, és arra is volt gondja, hogy a városi szegénységet gyámolítsa, a bajbajutottakon is segítsen. Ezért van a mai napig templomi szobrai előtt egy persely (szinte mindenütt van belőle, a szent a ferences szerzetesek barna csuháját és méretes szentolvasóját hordja, karjában pedig a Kisjézust tartja), amelynek pénzét a szegények segítésére fordítják. A sok tennivaló és az önsanyargatás aztán megroppantotta egészségét, 35 évesen, népszerűségének csúcsán hal meg. Az egész katolikus világ gyászolja, és rekord-gyorsasággal, 11 hónap múlva IX. Gergely pápa a szentek közösségébe is iktatja.

Ez a kis szobor – egyszerű vásári darab – pedig egy sármelléki tisztaszobát, annak is a „szent sarkát” ékíthette. Ahol a polcon a Szűz Mária, Szent József és más szentek mellett állhatott Isten nagyobb dicsőségére.

Borító: Szent Antal oltára Pécsről (Csorba Győző Könyvtár PDM)

3D sorozat

Sörre bor?
2019. május 20. 11:17

Próféta „felszarvazva”
2019. május 15. 11:23

Lezárni a gonosz erők előtt az utat
2019. április 29. 10:38

Liszt, Zádory, Párizs
2019. április 17. 12:23

Faragott csontok a Fekete Kolostorból
2019. április 4. 11:19

Országimázs dobozka
2019. március 29. 10:57

Rodin 3D-ben
2019. március 20. 11:02