Ismét méltó helyen nyugszik a jeles miniszter

Ismét méltó helyen nyugszik a jeles miniszter

- 2021. november 8. 7:32

Halálának 150. évfordulója alkalmából eredeti nyughelyükre kerültek vissza báró Eötvös József és családjának földi maradványai, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM).

Az MNM közleménye szerint a szombati ünnepélyes gyászmisét Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke celebrálta az Ercsi Plébániatemplomban. A koporsókat a korabeli hagyományoknak megfelelően lovaskocsival szállították át az Eötvös Kápolnába, ahol méltató beszédet mondott Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A kápolnában Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója búcsúztatta az államférfit. Az évforduló alkalmából rendezett emlékkonferencián elhangzott: napjainkban is zajlik Eötvös József szerteágazó, mint egy négyezer darabos levélhagyatékának összegyűjtése. A Magyar Nemzeti Múzeum egy különleges tablókiállítással emlékezik, ami megtekinthető a kápolnában.

Az 1828-ban báró Eötvös József anyai nagyanyja, Szapáry Julianna grófnő által építtetett kápolna – ahová végakaratának megfelelően 1871-ben Eötvös Józsefet is eltemették – és a mögötte található, Ybl Miklós tervei alapján 1879-ben épült obeliszk szinte teljesen elpusztult. A kriptát a II. világháború után feltörték és kifosztották, ezért a csontokat az 1960-as évek végén helyi lakosok az Ercsi központjában álló, 1961-ben emelt Eötvös-szoborhoz helyezték át. A kápolnát végül 2016-ban L. Simon László országgyűlési képviselő kezdeményezésére helyi közadakozásból, nyertes önkormányzati pályázatból és a katolikus egyház révén összegyűjtött források mellett minisztériumi támogatással felújították, megmentve ezáltal az épületet a teljes pusztulástól. Hazánk első vallás- és közoktatásügyi minisztere, a népoktatást és a tankötelezettséget bevezető kiváló politikus, Eötvös József földi maradványait halála 150. évfordulójának évében temették vissza eredeti nyughelyére.

A felújítás előtt (mapio.net)

A korábban már sokat betegeskedő Eötvös 1871. február 2-án váratlanul elhunyt. Mint hivatalban lévő miniszter, szinte az utolsó pillanatig dolgozott. Pesten, Erzsébet téri lakásában ravatalozták fel. A holttest beszentelésére február 5-én délután 2-kor került sor József főherceg és Bellegarde gróf, Ferenc József személyes képviselője, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia közös miniszterei és az Andrássy-kormány tagjai, a közös hadsereg és a honvédség tisztikara, a főrendiház és a képviselőház elnöke, országgyűlési képviselők, az MTA tagjai és a szűk család jelenlétében. Gyászba borult az egész főváros. Az Akadémia tevékenysége egy hétig szünetelt és február 3-án egy napra bezárt a Nemzeti Színház is. Az iskolákra és az egyetem épületére kitűzték a gyászlobogót. Eötvöst végakaratának megfelelően másnap, február 6-án Ercsiben, az általa oly szeretett nagyszülői birtok kis kápolnájában temették el.

Borító: A kápolna és az obeliszk a felújítás után (feol.hu)