Jankovics Trianon-kiállítása kétszáz alkotással

Jankovics Trianon-kiállítása kétszáz alkotással

- 2018. december 3. 10:08

December 5-én nyílik Jankovics Marcell Trianon című kiállítása a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, Csók István Képtárában.

Jankovics Marcell kiállítása arról az ősi szakrális királyságról mesél, mely természete szerint befogadó, és hazája az itt élő népeknek. Arról a népről, mely elsőnek hirdeti a vallásszabadságot. Arról a nemzetről, mely anyanyelvükön köszönti és tanítja nemzettársait. Arról a közös hazáról, melyért évezreden át vérét adta e soknyelvű nemzet, hogy védelmezze a keresztény hitet és műveltséget. Arról az ég és föld közötti egységről, melynek ősi tanát angyalok hozták, hogy a Szent Korona akaratán keresztül érvényre juttassák Istennek és embernek tetsző módon, vallja
Tóth Norbert, a kiállítás kurátora.

Jankovics több műfajban is kiemelkedőt alkotott (Magyar Nemzeti Filmarchívum CC BY-NC-ND)

A nagyszabású tárlaton közel kétszáz alkotás kerül bemutatásra a művésztől egy sok tekintetben újszerű, innovatív közegben, közölte Tóth Norbert.