TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Jönnek az agitátorok!

Jönnek az agitátorok!

- 2021. szeptember 30. 10:09

Az antant által követelt öt monitor és a két őrnaszád elszállításáról Tasnády Guidó sorhajóhadnagy visszaemlékezéseiben olvashatunk. Eszerint a kis flottát leúsztatták a Hajógyári-sziget déli csücskéhez, majd ott az összekötött hajókat egy gőzös kezdte el vontatni délnek.

Az elvontatott őrnaszádok közül a Wels Bregalnica néven szolgálta tovább a később megalakuló Jugoszláv Királyságot, melynek haderejét leginkább a szerbek adták, és ők lettek a vezető nemzet is ebben az évtizedek múlva életképtelennek bizonyuló államalakulatban. A másik elvontatott őrnaszád, a Viza az angolok rádiós központja lett Belgrádban, de áramfejlesztő berendezéseket is telepítettek rá. A maradék Dunaflottilla felett pedig 1918 végén a Hadügyminisztérium 14., hadihajózási főosztálya rendelkezett a Magyar Hadihajós Főparancsnokságon keresztül. Utóbbinak az élén a már sokat emlegetett Wulff Olaf Richárd állt ekkoriban még. A Polából hazaszivárgó magyar tengerésztisztek, a műszaki személyzet pedig felterjesztésekkel bombázta a hadügyi tárcát annak érdekében, hogy készítsenek leltárt, ne hagyják szétesni, megsemmisülni a folyami erőket. Az egyik indoklás szerint, ha már vannak hajóink és vizünk is, amin mozoghatnak, akkor figyeljünk erre oda, hiszen vízi haderőre minden wilsoni elv dacára szükségünk lesz.

Monitorok a Gellért-hegy magasságában (Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum CC BY-NC-ND)

A beadvány szerzőinek igazát nehéz lenne így utólag a történtek ismeretében cáfolnunk. Hiszen 1918 decemberében javában zajlott a Felvidék egészen a Dunáig tartó cseh megszállása, a románok pedig Erdély elfoglalása mellett az Al-Duna melletti magyar fennhatóságú területeket is birtokba vették. De eközben a katonavonatokat már a határokon, majd a pályaudvarokon váró baloldali, kommunista agitátorok is megérkeztek az 5-600 fős, immár hivatásosnak mondható legénységet számláló Dunaflottillához. Megalakultak a Bizalmi Testületek, jórészt szociáldemokrata vezetéssel, az újpesti Danubius hajógyárban pedig 32 fővel felállítják az Újpesti Őrséget. Ugyanekkor a Dunapentelei Misszió az ott télire lehorgonyzott kiegészítő állományra, vontatógőzösökre, uszályokra, utánpótlásra vigyáz.

Agitátor munkában, korabeli festményen (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum CC BY)

1919. március 3-án Hadihajós Csapatként említik a társaságot, a 21-i kommunista puccs után hat nappal pedig a szociáldemokrata Ankner Béla hajógépész lesz a már Dunaőrségnek nevezett egykori Dunaflottilla parancsnoka.

Borító: Uitz Béla: Vöröskatonák előre! (mek.oszk.hu)

Tengerre magyar! sorozat

Rossz tengerészek
2021. október 12. 9:12

Jaj a legyőzötteknek!
2021. szeptember 15. 11:13

A vég
2021. augusztus 5. 11:13

Visszavonulóban
2021. július 20. 9:29

Tengeren a Dunaflottilla!
2021. július 5. 8:49

Akna robbant az Inn alatt
2021. június 22. 9:43