KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Kardélre hányta Mehmed expedíciós seregét

Kardélre hányta Mehmed expedíciós seregét

- 2020. március 31. 11:47

Magyar Balázsról, Mátyás egyik legjobb hadvezéréről, Kinizsi Pál apósáról nem sokat tudunk. Születési helye és ideje bizonytalan, az viszont biztos, hogy Hunyadi János mellett járta ki a hadi iskolát. És két fronton is elévülhetetlen érdemeket szerzett később, miközben felnevelt egy, az érdekei mellett határozottan kiálló leánygyermeket.

Magyar Balázs születési helyét sokan a mezőségi Mérára teszik, ami a mögöttünk hagyott században inkább muzsikájáról, táncairól lett híres. Méra vagy 15 kilométerre van Kolozsvártól, a kincses város pedig az erdélyi vajda címét is bíró Hunyadi János kezében is volt, így van valóságalapja a feltételezésnek. A „hadak villámának”, a nagy törökverőnek a halála után Magyar Balázs lesz az, aki folytatja a huszitákkal a Felvidék birtoklásáért folyó küzdelmet. Az 1459-ban hatalomra jutó Mátyást is ezzel segíti először, meg is kapja tőle a Felvidék főkapitánya címet. A Csehországból kivert huszita seregtöredékek, rablóbandák Jan Giskra vezetésével, Zsigmond halála után elfoglalták a Felvidék fontosabb várait, városait. Ellenük már Hunyadi János komoly hadjáratokat vezetett, Mátyás pedig okosan úgy irányította a küzdelmet, hogy a meghódoltatott, magukat megadó huszitákat besorozta zsoldosai közé. Belőlük lett a híres fekete seregének a magva, mintegy 2-3 ezer állandóan fegyverben tartott, harcedzett gyalogos. A zsebrákoknak is nevezett rablókból kemény, de fegyelmezetlen katonák lettek, akik fölé kemény kéz kellett. Ilyen volt a szervezésnél Magyar Balázs is, majd pedig Frantisek Hag és Wilhelm Tettauer mellett Magyar veje, Kinizsi Pál, aki megint csak nem ismert tréfát a fegyelem kérdésében.

Ahogy Somogyi Győző elképzelte (ekmk.hu)

Magyar aztán a felvidéki összecsapások mellett elkísérte a királyt az 1468-as morvaországi hadjáratára is. 1470-ben pedig a Délvidékre, a török frontra lett áthelyezve, 1470 és 1474 között, majd 1482 és 1483 között viselte a horvát-szlavón báni tisztséget is. Magyar (és Mátyás) még 1481-ig, a nagy hódító haláláig II. Mehmed csapataival küzdött, aki soha nem felejtette el Nándorfehérvárt, miközben rendületlenül terjeszkedett. Expedíciós hadserege megjelent az Adrián, majd pedig velencei zsoldban, szövetségben elfoglalták Otranto hercegségét, városát is. Amit éppen Magyar Balázs foglalt vissza a velencei zsoldosokkal is megerősített törököktől, kardélre hányva azokat. Ekkoriban, királyi földadományok birtokában immár nagybirtokos nemesként talált férjet Benigna nevű lányának is, mégpedig harcos- és vezértársát, Kinizsi Pált. Az ifjú pár pedig nagyvázsonyi birtokukon telepedett le, amit aztán Benigna szeretett férje halála után is megtartott.

Magyar Balázs Mátyás halálának évében, 1490-ben távozott az élők sorából, Kinizsi még négy évet élt, egyik utolsó haditette éppen a fekete sereg maradékának a szétverése volt. No és azoknak a fekete seregből kivált zsoldosoknak a megbüntetése, akik át akarták játszani Nándorfehérvárt a töröknek. De ez már egy másik történet, mint ahogyan Benigna Kinizsi utáni két házassága is. Ezekről majd a sorozat következő részében olvashatnak.

Borító: Magyar Balázs és Kinizsi Pál a kolozsvári Mátyás-szobron (mapio.net)