KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Károly a negyedik, s egyben az utolsó

Károly a negyedik, s egyben az utolsó

- 2019. június 24. 10:42

Az utolsó koronás magyar uralkodó, Károly néven immár a negyedik, nagyon jó neveltetést kapott, de ez megszokott volt a családban. Abban a famíliában, ami kis megszakításokkal, de több mint hat évszázadon keresztül vezető szerepet játszott Európa történelmében.

Abban a családban, melynek egyik sarja akkora, kontinenseken, tengereken átívelő birodalmat tartott egyben, mint senki a világtörténelemben. Habsburg-Lotharingiai Károly Ferenc József a Melktől 10-15 kilométere, nyugatra lévő Presenbeug várában született 1887. augusztus 17-én. Atyja az életvidám, mondhatni bohém Ottó Ferenc főherceg volt, Ferenc Ferdinánd öccse. Így aztán elsőszülött fia, Károly nem számíthatott nagyon a trónörökösi címre, pláne nem Rudolf életében. Változott viszont a képlet Ferenc Ferdinánd morganikus házasságakor, akinek gyermekei rangon aluli felesége révén nem örökölhették már a trónt.

Ekkor, 1900-ban figyel csak oda a bécsi udvar a 13 éves Károlyra. Aki anyja, Mária Jozefa szász királyi hercegnő létére nagyon vallásosan nevelt. Mégpedig buzgó katolikusnak, olyannyira, hogy aztán néhány esztendeje az Egyház a boldogok közé is emelte. No de addig még sok víz lefolyik majd a Dunán, ami felett ez a váracska volt. A kis Károly gyengécske fiúcska volt, de ettől függetlenül spártai nevelést kapott. Ami a reggel hatos keléssel kezdődött és háromnegyed nyolckor már megkezdődött a tanítás számára. Ami kis szünetekkel majdnem estig eltartott és a szokásos tárgyak mellett az angol, a francia, a magyar és a cseh nyelvek elsajátítását is magába foglalta. Később a neveléséért Georg Wallis gróf felelt, aki Jozef Holzlechnerrel osztotta meg a munkát. Mikor pedig 1894-ben a főherceg apa a soproni huszárezred parancsnoka lett, a „hűség városába” költözött az egész család. Itt a helyi bencések javaslatára két évig Tormássy János elemi népiskolai igazgató és okleveles (1881) tornatanár lett két esztendőre a nevelője. S a sportolás mellett tőle tanulta meg a magyar történelmet, és sajátította el tökéletesen a nyelvet is. Ezen készségekben és jártasságokban pedig az igazgató úr fia, Artúr erősítette tovább, mikor együtt költöztek Bécsbe. Ahol Károly a bencések gimnáziumának nyilvános, és közkedvelt tanulója lett, csak az értettségit tette le már trónörökösként, magánúton.

Teljes koronázási díszben (Thúry György Múzeum CC BY-NC-ND)

Aztán a régi, jó Habsburg-szokásoknak megfelelően, mint jövendő uralkodó, három év utazgatással ismerte meg közvetlen és tágabb környezetét. Azaz előbb jövendő birodalmát, majd pedig Európát. Aztán 1905-ben, ahogy elődei is, megkezdte hadnagyként katonai szolgálatát is.

Borító: Feleségével a gyöngyösi nagy tűz után, 1917. május (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

Közkincstár sorozat

A szavatartó Zoltay
2023. január 24. 9:59

Dobó után a kapitány
2023. január 11. 10:19

Gradeci Horváth Stancsics Marko
2022. december 19. 8:28

Kerecsényi kapitány kínjai
2022. november 30. 9:19

Csányi Bernát uram hőstette
2022. november 21. 10:02

Egy másik Zrínyi
2022. október 11. 6:05