A HELY SZÍNEI SOROZAT

Két Éleskő is pusztul

Két Éleskő is pusztul

- 2019. november 28. 11:47

Éleskő várából pedig kettőt is találhatunk a történelmi Magyarország területén. A Szilvásváradhoz közeli erődítmény már leginkább egy kőhalom, míg a Pozsony vármegyei Éleskőnek még áll néhány fala.

Kezdjük akkor a magyarnak maradt Éleskővel, amely azon kevés várak egyike volt, amely a tatárjárás előtt is létezett. A források szerint Miskolcz nembeli Panyit emelte a szomszédokkal eszkalálódott határvita miatt. Első íráros említése 1336-ból való, mikor is Károly Róbert jóvoltából már Szécsi Miklós szörényi bán tulajdonában van, akinek Pál fia Miklós nevű várnagya parancsolt itt a népek felett. Nagy Lajos király uralkodása alatt pedig egy cserét őriztek meg a források: a Szécsi família Éleskő várát a Vas vármegyei Alsólendvára cserélte el, ami egy praktikus döntés volt az ország déli fertályában érdekelt Szécsiektől. Arról viszont semmit sem tudunk, hogy Nagy Lajos mihez kezdett a királyi várrá lett Éleskővel. Még az is lehet, hogy elfelejtkezett róla, így vált aztán romhalmazzá a különösebb szerephez sosem jutó épületegyüttes. Aminek állapotából manapság már a vár formájára sem lehet igazán következtetni, a Himnusz sorát idézve egy kőhalmot találnak itt a gyalogtúrázók.

A Szivásváradhoz közeli maradványok (Wikipédia)

És egy legendát, miszerint 1241-ben Bakó Gáspár várnagy lányát elszerette egy helyi favágó Gabó nevű fia. Aki ezért börtönbe, a lány pedig később a tatárok kezére került. Gabó aztán megszökött és vitéznek öltözve jelentkezett a tatároknál, hogy Ildikóért cserébe nagy kincsekhez juttatja őket. De persze hogy nem kaptak a gaz kutyafejűek semmit, Gabó pedig elnyerte Ildikó kezét, és idővel kapitány lett Éleskőn.

Ezt az Éleskőt ábrázoló, 1686-os metszetet teljes egészében a fantázia szülte (Jósa András Múzeum CC BY-NC-ND)

Az ország nyugati szélén álló Éleskőből viszont a kőhalomnál és a legendánál jóval több megmaradt. Emelet magasan állnak még most is a falai a Szomolánytól alig hat kilométerre lévő várnak. Amit 1336-ban említenek először a források. Aztán a századok folyamán jórészt zálogban volt a klasszikusan hármas tagolású (öregtorony – felsővár – alsóvár) erődítmény. Parancsoltak benne a Keglevichek, a Révayak, a Thurzók és a Forgáchok is. Egyetlen ostromot kellett volna kiállnia, mikor is a kuruccá lett Éleskőt a magyarországi császári csapatok főparancsnoka, a híres hadvezér, Guido von Starhemberg ostromolta meg. Starhemberg ekkor már egy élő legenda volt, aki harcolt Bécs 1683-as ostrománál, majd három évvel később Buda alatt lett belőle ezredes. Ott volt Belgrád megvételénél is, aztán a nagyharsányi, a szalánkeméni és zentai csatákban vitézkedett. Majd 1706-től egy esztendeig parancsnokolta az ekkoriban Magyarországon meglehetősen rosszul álló császáriakat.

Az országban maradt Éleskőről itt is olvashat (Ózdi Városi Könyvtár – CC BY-NC-ND)

Éleskőt az erre portyázó Ocskay László kurucai miatt is el kellett foglalnia, akiket aztán, ahogy már olvashattuk, Detrekő vára alatt ugraszt széjjel Starhemberg. A szabadságharc elbukása után aztán úgy tudni, nincs már gazdája ennek az Éleskőnek sem, pusztul is azóta, s ahogy borsodi „testvére”, úgy a nyugati Éleskő is nemsokára a földdel lesz egy szinten.

Borító: A nyugati Éleskő (travelguide.sk)