KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Koháry a költő és tábornok

Koháry a költő és tábornok

- 2021. március 23. 11:08

Több ezer vers maradt Koháry István gróf és tábornok után, aki Fülek kapitányaként ült három évet Thököly börtöneiben, de már ott vitézkedett Buda ostrománál, Eger alatt pedig a jobbját lőtték el. Bécshez volt hű mindvégig, Thökölyt török kutyának és hazaárulónak nevezte.

Apja, a Csábrág várát bíró, Szécsény és Fülek várában kapitánykodó idősebb Koháry István is katonaember, tábornok volt, és katonához méltó halált is halt Léva várának török ostrománál. Amikor is a felmentő hadak előőrsét vezetve puskagolyó sebezte halálra 1661. július 19-én. Elsőszülött fia, István ekkor a nagyszombati jezsuitáknál tanult, névleg átvette apja után a füleki kapitányságot, de a bécsi egyetemre vezetett az útja. Ahol is az uralkodó, I. Lipót jelenlétében mondhatta el doktori disputáját, cserében egy 200 aranyat érő láncot kapott az előnytelen külsejű királyától. Akihez, és annak családjához halálig hű maradt, pedig ez nem is volt annyira könnyű azokban a véres esztendőkben. 1667-ben foglalja el ténylegesen is a füleki kapitányi tisztséget, és mindjárt szembesülnie is kell azzal, hogy az egri és a gyöngyösi bégek is nagyon szeretnék elfoglalni várát. A klasszikus portyák, lesvetések időszaka kezdődik el számára, és a török rettegni kezdi nevét.

1678-ban aztán Thököly vidám kurucai jelennek meg a vára alatt, de nem sokra mennek a hegyre épült, erős falakkal. Koháry uram pedig ott van az 1681-es soproni országgyűlésen, támogatja uralkodóját, amiért ezredesi rangot és kamarási címet is kap tőle. Viszont egy esztendő múlva már talpig vasban, börtönben ül, hiszen Thököly török segítséggel elfoglalja és le is rombolja Füleket. A magukat Koháry tudta nélkül megadó védők elvonulhatnak, a kapitány pedig előbb Regéc, majd Munkács várában raboskodik, ekkor kezdi írni a bevezetőben emlegetett számos verseit. Nem hajlandó átállni Thököly pártjára, inkább szökne, ezért Tokajba, Sárospatakra, majd végül Ungvárra szállítják. Itt találják meg végül 1685-ben a fejedelem várait sorra megostromló császáriak. A leromlott állapotú, betegségektől gyötört embert Bécsben I. Lipót a hűség tükrének nevezi, grófi rangot kap testvéreivel együtt, és Fülek örökös kapitányává teszi. De ott van egy év múlva már Buda, majd Székesfehérvár visszavételénél is. Utóbbi hadjáratban két kisebb ütközetet is megnyer, majd Buda parancsnokává nevezi ki az uralkodó. 1687 őszétől pedig dunáninneni és bányavidéki főkapitány lesz, Eger ostrománál aztán jobb kezét bénítja meg örökre egy török golyó.

Koháry a Rákóczi-szabadságharc alatt is megmarad Bécs hűségén, ezért (is) 1707-ben altábornagyi rangot kap, 1711-ben pedig Hont örökös főispánságával jutalmazzák, és visszakapja a kurucok által elfoglalt birtokait, 1714-től pedig országbíró is lesz. Szép kort él meg, így marad ideje a jótékonykodásra, szegényházakat és iskolákat is alapít. Próbálja megmenteni a „lőcsei fehér asszonyt” az 1715-ben induló perében, de csak két évig tudja halasztani az ítélet végrehajtását. 1731-ben, 82 esztendősen hal meg, amely ritka magas kornak számít azokban az időkben.

Borító: Szobra Füleken (youtube.com)