KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Kurucnak nem megy a kereskedés

Kurucnak nem megy a kereskedés

- 2020. szeptember 8. 10:22

Tokaji Ferencről és a hegyaljai felkelőkről sem feledkezhetünk meg a hősök felsorolásánál. Már csak azért sem, mert az idegen iga ellen, a magyar szabadságért küzdöttek 1697 nyarán. S még ha hamar el is buktak, nevük fényesen ragyog.

A jobbágyi származású Tokaji Ferenc a 17. század második felében született, a krónikákban Regéc hadnagyaként tűnik fel, mint aki a váracska gyalogos hajdúinak a parancsnoka. A későbbiekben Thököly Imre seregében harcolt annak hadjárataiban, ugyancsak hadnagyként, de a felkelés idején már a kuruc fejedelem ezredeseként írta alá a Hegyalját felkelésre buzdító kiáltványt. Ez a rangbéli emelkedés valószínűleg saját elhatározásából született, miután Thököly csillaga leáldozott. Tokaji Ferenc a fejedelem bukása után kereskedelemből próbált megélni, de azokban a bizonytalan időkben erre nem sok esélye volt. Az országot Buda visszavétele után császári zsoldosok szállták meg, akiket a nép szállásolt és tartott el, és sokszor fuvarozott is. Cserébe, ha protestáns volt, még üldözték is, így csak egy szikra kellett a felkelés kirobbanásához Hegyalján. Ami az erdélyi fejedelemség és a királyi Magyarország peremvidékén sok kuruc bujdosónak adott erdeiben, lápjaiban otthont.

Egy régi könyv a felkelésről (Városi Könyvtár Ózd – CC BY-NC-ND)

A lappangók pedig szervezkedtek, megnyerték maguknak a Tokaj várában szolgáló magyar huszárok hadnagyát, Bajusz Gáspárt is. A Tiszántúlon Esze Tamás és Kis Albert toborozott Thököly nevében, de Eszét Károlyi Sándor gróf lefogatta. (Később együtt harcolnak majd Rákóczi Ferenc seregében.) Aztán eljött a Péter-Pál napi vásár is Sátoraljaújhelyen, ahol 1697. június 30-án a vásározók közé vegyült kurucok levágták azt a 25 zsoldost, akik a vámot szedték volna be. Ugyanakkor Sárospatakot is körülvették, amit csak hét császári katona védett. A sikertelen rohamok után végül találtak egy frissen befalazott hátsó ajtót, azon mentek be. Tokaj várában a sószállító tutajokon érkező kurucok Bajusz hadnagy embereivel karöltve már 200 németet küldtek a másvilágra, és ennek híre már Bécsig is elért. I. Lipót büntetlenséget ígért a magukat megadóknak, a vezetők (Tokaji, Szalontai György végardói bíró és Kabai Márton elüldözött prédikátor) fejére pedig 100 aranyat tűzött ki.

Ahogy a szobrász elképzelte (kozterkep.hu)

Ide fordítottak két a déli hadszíntérre tartó lovasezredet is, de ellenük harcolt Koháry István a hajdúival, és alezredesként a 24 éves Pálffy János is. S mivel a felkelők hiába írtak levelet II. Musztafa szultánnak Thököly hazaküldéséért, nevelt fiát, a Szerencs környékén vadászgató II. Rákóczi Ferencet akarták vezetőnek megnyerni. Ő ekkor inkább Bécsbe utazott, így a környék nemessége is ellenük fordult. Végül 7000 katona állt 4000 rosszul felfegyverzett kuruccal szemben. Előbb július 6-án Ónodnál kaptak ki, majd öt nap múlva Bőcsnél. Tokaj csak az egri ágyúk megérkezése után adta meg magát, aztán két roham után így tett Sárospatak is. Itt esett fogságba sebesülten Tokaji Ferenc, aki végül 1709-ben egy bécsi börtönben halt meg. Talán hallotta még Rákóczi Ferenc szabadságharcának hírét.

Borító: Tokaj vára régi metszeten (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-ND)