KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Magyar huszáré lett Nagy Frigyes hadipénztára és sátra is

Magyar huszáré lett Nagy Frigyes hadipénztára és sátra is

- 2021. február 24. 11:04

Nádasdy III. Ferencet tehát 1671-ben lefejezték a bécsi városháza udvarán, 11 gyermeke és özvegye pedig koldusbotra jutott volna, ha ez csak Lipót császáron és királyon múlik. De nem így történt, sőt IV. Ferencből már tábornok lett Bécs szolgálatában, fia, V. Ferenc pedig még magasabbra is vitte. Szobra nem véletlenül áll ott Bécsben, Mária Terézia emlékművén.

Miután a nagyapára lesújtott a hóhér pallosa, azért a kisemmizett árváknak ott volt még anyai ágon az Esterházy család hathatós segítsége is, így megtalálta mindenki a helyét a közszolgálatban, vagy éppen az egyházi rendben. Az 1717-ben, tábornoki rangban jobblétre szenderülő IV. Ferenc is aztán katonának adta az 1708-ban, Regedén született Ferenc nevű fiát. Aki eme mesterség szempontjából szerencsés korban élt, hiszen két, Európát, sőt a fél világot lángba borító háborúban is kipróbálhatta magát. Nádasdy V. Ferenc az osztrák örökösödési háború kirobbanásakor 32 esztendős volt, jó erőben és egészségben, így aztán megnyílt előtte az érvényesülés útja. Mivel VI. Károly császárnak meghalt a fia, leányát, Mária Teréziát jelölte utódjának, és a nőági örökösödést még életében mindenkivel el is fogadtatta. Aztán meghalt, és a magyarok kivételével mindenki, de leginkább a II. Frigyes uralta Porosz Királyság, Bajorország, Szászország és Spanyolország is Ausztria és az osztrák Habsburgok ellen fordult. Nádasdy Ferenc pedig két fő hadszíntéren, a poroszok által elfoglalt Sziléziában és Itáliában (Piacenza és Genova visszafoglalása a spanyoloktól) is harcolhatott uralkodójáért.

Emlékmű terve a jeles katonának (Piarista Múzeum CC BY-NC-ND)

A háború ugyan leginkább osztrák vereséggel, 1748-ban véget ért, de mindenki tudta, hogy lesz folytatás. Nádasdy Ádám már tábornokként 1754-ben Buda parancsnoka lesz, majd két esztendő múlva a horvát báni címet is megkapja. Ahol aztán legfőbb dolga az új, a „hétéves háborúra” való toborzás lesz, és a horvát ezredek meg is állták a helyüket a poroszokkal szemben. Mert II. Frigyes a köré Ausztria által vont szövetségesi hálóból Szászország elfoglalásával, és Prága, majd Bécs elleni támadással igyekezett kiszabadulni. Egy nagyobb osztrák sereget be is szorított a cseh fővárosba, mikor Nádasdy és von Daun grófok megérkeztek a felmentő sereggel, és Kolínnál 1757. június 18-án megverték a verhetetlennek tartott poroszokat. (Sőt Hadik András ez év októberének 10. napján Berlint, Frigyes fővárosát is elfoglalta 4320 emberével. Ahonnan 215 000 tallér hadisarccal, és a Mária Teréziának varratott kesztyűkkel távozott, de erről majd később olvashatnak e sorozatban.) A Prága alatti győzelem pedig Nádasdy Ádám gróf számára meghozta az ekkor alapított Katonai Mária Terézia-rend Nagykeresztjét is. Sőt Kolín után néhány nappal, június 27-én Trautenaunál huszárjaival rátört a visszavonuló poroszokra, zsákmányul ejtve a sereg hadipénztárát és II. Frigyes hadvezéri sátrát is.

Nagy Frigyes porosz király emlékérmen (Piarista Múzeum CC BY-NC-ND)

A továbbiakban viszont más véleményen volt, mint Lotharingiai Károly főparancsnok (a törökverő kevésbé tehetséges unokája), és Boroszló visszafoglalása után igaza is lett, mert Frigyes visszavágott a Prága alatti vereségért. Az amerikai gyarmatokra is kiterjedő hétéves háború 1763-ban ért véget, hősünk pedig horvát bánként, Károlyvárosban hunyta le végképp a sok csatát látott szemét, 1783-ban, 75 évesen.

Borító: Jeles társaságban Mária Terézia emlékművének mellékalakjaként, balra (Wikipédia)