3D SOROZAT

Navratil, a nemes orvos

Navratil, a nemes orvos

- 2018. május 15. 10:27

Hogy aztán Finta Sándor milyen nexusban volt Navratil Imre professzor úrral, azt csak találgatni lehet. Az biztos, hogy 1914-es dátummal ellátott 6 centiméteres plakettje a neves fül-orr-gégészt ábrázolja, aki szakterületén a korának egyik legnagyobb tekintélye volt.

A bronz lapkán ábrázolt bajuszos szakállas férfiú Pesten született 1833-ban, és a megfelelő iskolák után itt is végezte el az orvosi egyetemet. Ahol előbb 1858-ban általános orvossá, majd egy év múlva már sebésszé avatják. Munkája is mindvégig a magyar fővároshoz köti majd, kivételt képeznek az ifjan Bécsbe, Berlinbe, Párizsba és Londonba tett tanulmányutak. Melyek meghozzák az ifjú orvosdoktor számára a szakosodást is, hiszen ezek után választja magának a fül-orr-gégészetet, ezen belül is a gégetükrözés akkoriban még újnak számító gyakorlatát. Amiben aztán a legnagyobb szaktekintélynek is örvend, előbb rendelőt, majd külön osztályt is kap a Rókus kórházban eme érzékeny területek kezelésére.


A neves gégetükröző (Finta Múzeum CC BY-NC-ND)

Feltett szándéka, hogy tudását továbbadja, 1873-tól tanári címet kap az orvosi egyetemen, ahol a tükrözés mellett a fej és a nyak sebészetét is oktatja. 1878-tól a Rókus sebészfőorvosa is, 1893-ban pedig a kor szokásainak megfelelően áldozatos munkásságáért az uralkodó, I. Ferenc József nemességet és a Szalóki előnevet adományozza neki. Természetesen megtalálják a különféle társadalmi kötelezettségek is, elnököl szervezetekben, járja a konferenciákat. 1865 és 1896 között számos cikke jelenik meg az Orvosi Hetilapban, és vagy húsz jelentősebb könyvet is ír szakterületének tudományos kérdéseiről és eredményeiről.

Teljes életpálya áll hát előttünk, és ezt ismerhette Finta Sándor is, aki megrendelésre készítette el – valószínűleg fényképet használva – ezt a plakettet. Hogy az általa megformált irodalmárok és zenészek, környezetének tekintélyei mellé hogyan kerülhetett éppen egy orvos, arra választ ad a plakett felirata. Eszerint a domborművet Szalóki Navratil Imre Dr. egyetemi tanár 80. születésnapja emlékére készítették hálás tanítványai. Ez a 80. születésnap 1913. november 2-án volt, még a boldog békeévekben.

Borító: Finta Múzeum CC BY-NC-ND