KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Négyfelé vágott vezér

Négyfelé vágott vezér

- 2019. szeptember 24. 10:26

Aztán nem mehetünk el szó nélkül Koppány mellett sem, aki nem véletlenül követelte Géza halála után özvegyének, Saroltnak a kezét, és vele a nagyfejedelmi széket. Csakhogy a józanul gondolkozó Géza másképp döntött, István páncélos lovagjai pedig győztek Veszprém alatt.

Ahogy Gézáról, úgy Koppányról is maradtak fenn írásos források, a Képes krónika például egy egész fejezetet szentel neki. De mint minden ilyent, ezt is kritikával kell szemlélnünk, hiszen a szerző célja az akkor már régóta szentté avatott István igazságának bizonyítása volt. Így aztán Koppányból gonosz szerzet lett, aki az ifjú uralkodón keresztül az újonnan felvett hitet, tehát magát az Anyaszentegyházat támadta. Pedig a leginkább elfogadott vélemény szerint a szeniorátus elve alapján csak jogait próbálta érvényesíteni. A szeniorátus a sztyeppei népek öröklődési sajátossága volt, miszerint a család legidősebb férfi tagja veszi el feleségül az uralkodó/törzsfő özvegyét, és jut hatalomra. Koppány apja, Tar Zerind Taksony fejedelem utóda lett volna, de még annak életében meghalt. Így léphetett előre a sorban Géza, aki a bihari dukátusban (hercegségben) ismerkedett a kormányzással. És így kaphatta meg Géza után a bihari dukátust Koppány is, aki aztán Géza parancsára kénytelen-kelletlen beállt ama ötezer előkelő közé is, akit Brúnó püspök és papjai kereszteltek meg 972 októberében.

Koppány is hozzátartozik Somogyország történetéhez (Együd Árpád Kulturális Központ ©Minden jog fenntartva)

Hogy mennyire lehetett komolyan venni ezt a tömeges áttérést, ahhoz elég csak abba belegondolnunk, hogy Brúnó és papjai nem tudtak magyarul, tolmácsokat használtak, a szertartások nyelve pedig még évszázadokon át a latin maradt. Így Koppány sem valószínű, hogy elkergette környezetéből a régi hit papjait, táltosait ott Somogyváron, Somogyországban, ahol a Képes krónika szerint ez idő tájt birtokai feküdtek. Géza halálának hírére innen indul seregével Veszprémbe, a királynék városába, Sarolt szállására, hogy maga mellé vegye és gyámolítsa a továbbiakban az özvegyet. Koppány születését a 960-as évek elejére teszik, tehát ekkor már túl volt a harmincon, így felesége is lehetett. Jogérvényesítő akciója tehát nem csak Géza elképzeléseivel ütközött, hanem az egyház törvényeivel is. Ezért is ír le róla minden rosszat a Képes krónika mellett Szent István kisebb és nagyobb legendája is.

Lefejezése, miniatúra a Képes krónikából (Wikipedia)

Koppány tehát egy nagyobb lovassereggel érkezett meg a már valószínűleg kőből rakott veszprémi vár alá, s ott várakozott a bebocsájtásra. Mikor is hírül vette az ellene felvonuló, még Géza által az országba hívott lovagi sereg érkezését, akik mellett besenyő és kabar segédcsapatok is harcolhattak. A csata véres volt 997-ben, a vasas lovagok vezére, Vecellin maga vágta le súlyos, kétélű kardjával Koppányt, akit István parancsára felnégyeltek, és elrettentésül Esztergom, Veszprém, Győr kapujára tűztek ki. A negyedik részét pedig Erdélybe küldték, hogy a gyula is megértse, Magyarországon új idők járnak.

Borító: Vikidál Gyula Koppány szerepében, 1985-ben (Nemzeti Színház CC BY-NC-ND)