KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Rákóczi és a szépírás V.: A történet vége

Rákóczi és a szépírás V.: A történet vége

- 2022. szeptember 19. 6:28

Elértünk hát Bárkányi páter kalandos élettörténetének a végére. A nem hétköznapi életpályára a kuruc időkben az országban pusztító pestis tett pontot. Bárkányi 1710. szeptember 27-én halt meg, szokatlanul gyors lefolyású, de nyilván sokáig lappangó pestisben.

Szendrőre 1694-ben már házfőnöknek és hitszónoknak nevezték ki, de itt is csak egy évet töltött, mert 1695-ben már Gyöngyösön hitszónok. Egy évvel később Szolnokon teljesített szolgálatot, mint elöljáró. Nem lehetett egyszerű dolga: a város tizenegy éve szabadult fel a török uralma alól, bár szerzeteseket már a hódoltság alatt is küldtek ide. Nagyon valószínű, hogy a szolnoki ferences könyvtár néhány különleges kötete épp Bárkányi könyvszeretete miatt került a kolostorba – és menekedett meg valamiképpen a következő év gyújtogatásától. Ezeket a köteteket a bécsi minimita kolostorból rabolták el a törökök a város ostromakor, majd adták el 1687-ben a szolnoki ferenceseknek.

Az egri ferencesek temploma és rendháza (Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár)

Szolnok után Szeged következett, itt 1697-ben hitszónok és gyóntató volt, majd Egerbe helyezték. Valószínűleg Egerben is építkezés zajlott ekkor, mert csak 1713-ban kapta meg a „rendház” rangot. Bárkányi itt két évig volt hitszónok, majd 1701-ben, szintén hitszónoki megbízatással Nagyváradra helyezték. Majd Kassa következett. Az 1704-es évből nem maradt adat, csupán egy kis bejegyzés a gyöngyösi számadáskönyvben: Rákóczi Ferenc egykori tanítója ellátására 10 aranyat küldött a rendháznak. A támogatás rendszeres volt, 1708-ban például 100 forintot vitetett neki. Ezután Kecskemétre, a következő évben Gyöngyösre helyezték, mind csupán egy-egy évre. Kassán és Kecskeméten házfőnök volt, Gyöngyösön 1706-ban hitszónok, és ebben az évben tiszteletbeli „kormánytanácsossá” választotta a rend, vagyis a tartományfőnök mellett működő tanácsadó testület (diffinitorium) tiszteletbeli tagja lett. Gyöngyösön 1707-től két évig maradt a 65 körüli, korabeli felfogás szerint már idős szerzetes. Egyes források szerint ez után Kecskemétre helyezték, más források szerint maradt Gyöngyösön.

Az utódok almát szednek Gyöngyösön, 1942-ben (Magyar Ferences Könyvtár CC BY)

Élete utolsó évét biztosan Gyöngyösön töltötte. Halála az idős szerzetes önfeláldozásának utolsó szép példája. A XVIII. század első évtizedében országszerte hatalmas pestisjárvány tombolt. Gyöngyösön 1709-1710 között volt a legnagyobb a veszedelem. A félelem elharapózott, a város – többé-kevésbé hatékony – karantén alá került. Meghaltak az orvosok, ápolók, sírásók. Egy kuruc vers szerint a halottakat csak kihúzták az utcára és az életben maradtak várták sorsuk jobbra fordulását. A házfőnök, Spányik Sándor, a klerikátot (a hittudományi főiskolát) Jászberénybe menekítette, a rendházat pedig karanténba vonta – talán a könyvtár egyik XVI. századi velencei orvosi könyvének tanácsára. Azonban a lakosság segítéséből kivették részüket a szerzetesek. A rendház udvarában álló Szent Rókus kápolna melletti kis viskóba egy-egy önkéntes költözött, aki gyóntatott, áldoztatott, feladta a betegek szentségét, eltemette a halottakat – és szükségszerűen megfertőződött.

A pestistől megvédő Szent Rókus kápolnája Gyöngyösön (Magyar Ferences Könyvtár CC BY)

Enni-innivalót egy kertben álló oszlopra raktak ki számára. Amikor megjelentek rajta a fekete foltok, meghúzta a kápolna harangját, és a következő önkéntes indult a kolostorból. Meggyóntatta, megáldoztatta beteg rendtársát, amikor meghalt, eltemette, majd folytatta munkáját. Huszonöt szerzetest ért így utol a fekete halál, de a kolostor többi lakója megmenekült. Bárkányi 1710. szeptember 27-én halt meg, szokatlanul gyors lefolyású, de nyilván sokáig lappangó pestisben.

Borító: Pestises betegek egy Szent Rókust ábrázoló festményen (Wikipédia)