ELSÜLLYEDT VILÁGOK SOROZAT

Sötétebb húsvétok

Sötétebb húsvétok

- 2022. április 14. 7:57

Hogy 2022 milyen húsvétot hoz az ukrajnai katolikusoknak és keleti keresztényeknek, azt pontosan nem lehet tudni. A szomszédunkban zajló háború hírei, felvételei valósággal elárasztanak bennünket, de voltak az idők folyamán már ilyen, sötétebb húsvétok, amiket talán nem tudott beragyogni annyira a feltámadás fénye.

Minden csatornán ömlenek felénk az ukrajnai háborúról szóló hírek, mindenféle felvételek tömege. Hogy mi ezekből az igaz, azt rég nem tudhatjuk már, de az biztos, hogy arra háború van. A háborúban pedig emberek halnak meg. Azt is hallhattuk, hogy az ukrán keleti egyháznak két feje is van, az egyik a réges-régi hagyományok szerint most is Moszkvában székel. De a 2014-es hatalomátvétel után néhány esztendővel arra is volt akarat, hogy ezen a szinten is függetlenek legyenek a „nagy testvértől”. Így aztán minden ortodoxok konstantinápolyi ökumenikus pátriárkája, Bartholomaiosz (aki itt volt velünk tavaly, az Eucharisztikus Világkongresszuson), és a Szent Szinódus 2018 októberében áldását adta, hogy Ukrajnának külön (autokefál) egyháza legyen. Az egyszerű hívők nem nagyon látják át ezeket a folyamatokat, ahogyan az szokott lenni, felettük történnek meg a dolgok. Vagy mondjuk nem is akarják a változást azok, akik megmaradnának Kirill, moszkvai metropolita fennhatósága alatt. És hallani sem akarnak Epifanyijról, Kijev és Ukrajna fiatal metropolitájáról, akit alig négy esztendeje iktattak be tisztségébe.

Nem csak a fegyverek dörögnek majd, de ebben a tekintetben a fejekben sem lesz rend arrafelé ezen a Húsvéton. Mint ahogyan rendezetlen volt a magyar egyház vezetésének a kérdése itthon is Mindszenty József hercegprímás 1948 karácsonyára időzített letartóztatásától egészen az USA Szabadság téri nagykövetségéről való 1971-es távozásáig, és három évvel későbbi lemondatásáig. Verd meg a pásztort, szétszéled a nyáj, így szól a bibliai példázat, és hát a kommunisták is olvasták a Bibliát, mondjuk némelyek gyermekkorukban biztosan. Ezért is történt meg a hercegprímás megvádolása, majd a stimulánsok beadása után aláírt vallomásra alapuló koncepciós perben való elítélése. Persze, sorra kerültek a püspökei is, mint ahogyan a református és az evangélikus egyház vezetésének sem kegyelmeztek. Aztán eljutott a folyamat le, egészen a falvakig. Ahol a párttitkár vagy éppen valamelyik embere pontos listát készített azokról, akik részt vettek a feltámadási körmeneten. És jaj volt a korábbi, egyházi elemi iskola kántortanítójának, ha megjelent a családjával a legnagyobb katolikus ünnepen.

De mint ahogy 1948 és 1974 (1989) között a sötét diktatúrába süllyedt Magyarországon, úgy 2022 húsvétján a háborús, vallásilag megosztott, elbizonytalanított Ukrajnában is fel fog támadni a katolikusoknál vasárnap reggelre Jézus Krisztus. (Az ortodoxoknál április 24-én lesz a nagy nap.) Mert sokan hisszük, hogy időtől és helytől függetlenül, földi élete és kínszenvedése árán jó kétezer esztendeje megváltattunk. Ez túlmutat az ember szabad akaratából indított háborúkon, régi és jelenkori egyházüldözéseken, mindenféle hatalmi torzsalkodásokon. A fény pedig tűhegynyi lyukon át is megtalál bennünket.

Borító: Képeslap részlete 1974-ből (Verseghy Ferenc Könyvtár, Kossuth Kiadó CC BY-NC-ND)