ÉVFORDULÓ SOROZAT

Szuperforradalmár vagy maga a patás ördög?

Szuperforradalmár vagy maga a patás ördög?

- 2020. április 22. 8:04

150 esztendeje Szimbirszk városában látta meg a napvilágot minden forradalmárok és ideológusok legismertebbje, avagy egyesek szerint maga a patás ördög, Vlagyimir Iljics Uljanov, vagyis inkább Lenin. Kalandos életútjának most csak a születéséhez közeli időszakát, az első harminc esztendőt vizsgálhatjuk, ami megalapozta azt, ami lett aztán belőle.

Ha a családfát nézzük, elég sokféle náció sűrűsödött itt össze, mígnem atyja, a jobbágyi gyökerekkel bíró Ilja Alexandrovics Uljanov elvette feleségül a többek között svéd, zsidó és tatár vagy kalmük felmenőkkel rendelkező Marija Alexandrovna Blankot. Az apa alulról indulva a tanfelügyelőségig, igazgatóságig küzdötte fel magát, ez utóbbihoz nemességet is szerezve. Viszont korán elvitte az agyvérzés, s mivel Lenin Alexandr nevű bátyja ekkor már Szentpétervárra járt egyetemre, ő lett a legidősebb férfi a családban, 16 évesen kellett volna mindenben helyt állnia. S mivel aligha volt ember a földkerekségen, akinek gyermekkorát, családi dolgait alaposabban feltérképezték volna, tudjuk, hogy ekkoriban elég összeférhetetlen természete volt, ami inkább csak a családi körben mutatkozhatott meg, hiszen társasági életet már az apja idejében sem éltek. Kitűnő tanuló volt viszont a helyi gimnáziumban, ahol pont az érettségi évében, 16 évesen értesült arról, hogy szeretett bátyját 1887. május 5-én a cár, III. Sándor ellen tervezett merénylet miatt felakasztották.

Valaha minden valamirevaló településnek volt egy Lenin szobra (Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára CC BY-NC-ND)

Sokak szerint ez okozta a törést a szépen induló polgári pályán, amit a kazanyi egyetem jogi karára való beiratkozással akart megalapozni. De ekkor már nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, akik bátyja miatt is figyelték. Olvasmányai között feltűnnek a nézetei miatt Szibériába száműzött Csernyisevszkij, Emile Zola, majd Karl Marx művei. Ekkoriban kell otthagynia a nappali képzést, a család is közben Kazanyból Alakajevkába, egy frissen vásárolt kisebb vidéki birtokra költözött. Lenin itt folytatta forradalmi olvasmányait, szívesen vadászgatott, majd megkérvényezte, hogy magánúton Szentpéterváron befejezhesse a jogot. Amire valamiért meg is kapta az engedélyt, pedig eszmei „fejlődésében” már a forradalmat hirdető Plehanovnál tartott, és nem is rejtette soha véka alá nézeteit. Kazany óta kereste a hasonszőrűek társaságát, a viták során már megmutatkozott későbbi szónoki tehetsége is.

Pont Komlónak ne lett volna?  (Csorba Győző Könyvtár CC BY-NC)

No és jelentkeztek gyomorproblémái is, amik miatt majd sokat fog szenvedni. Állítólagos szifilisze, amelynek élete utolsó éveiben mutatott leépülését tulajdonítják, egyáltalán nem bizonyított. Az viszont igen, hogy a birtokot eladva Szamarába, majd 1893-ban Moszkvába költözött a család, Lenin pedig továbbment Szentpétervárra, ahol a hozzá hasonló „hivatásos” forradalmárok ekkoriban csak úgy nyüzsögtek. 1895. december 7-én többedmagával le is fogják összeesküvés vádjával, egy év vizsgálati fogság után három esztendős szibériai száműzetésre ítélik. Ahol már ott van későbbi felesége, Nagyezsda Krupszkaja is, a feminista tanítónő, aki majd felesége és élete végéig hű társa lesz az 1900-tól a svájci, német, francia és londoni emigrációt választó első számú forradalmárnak.

A “Lenin összes” ennek tízszeresét is kitette (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

Ez utóbbi címért Leninnek keményen meg kell küzdenie, csak egy jellemző történet a sok hasonlóból: amikor 1917 őszén az Összoroszországi Szovjetek Tanácsában Lenin el akarja fogadtatni elképzeléseit, biztos, ami biztos, egy forgópisztolyt is becsúsztatott télikabátjának zsebébe. A siker végül teljes, Lenin a kormány, a Népbiztosok Tanácsának feje lesz, de a revolvert a végén hiába keresi, sehol sem találja.

Borító: Jellegzetes, keleties vonásai rézkarcon (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum CC BY)