KULTÚRKINCS

2019. november 12. 12:01

Lehel és az ő míves kürtje

Botond vezér, avagy vitéz után a Lech-mezei csata két magyar hadvezéréről is szót kell ejtenünk. Közülük talán Lélről, azaz Lehelről tudunk többet. De születésének esztendejét természetesen nem, azt...
2019. november 11. 10:53

A hálóba keveredett tengeralattjáró

A tengeralattjárók már a Nagy Háborúban is tényezők voltak, igaz, a technikai fejlettségük még messze volt a második világháború legendás német tengeri farkasaitól. Lassúak voltak és kevés ideig...
2019. november 8. 12:08

Frits Sándor tanító úr bátran nézhetett előre

Ha pedig megnézünk egy átlagos falusi népiskolát, akkor leginkább két tantermet találunk, ahol az igazgató tanító, és egy beosztott kollégája, néha éppen a felesége látták el az oktatási...
2019. november 7. 12:42

Winterl és Plenk professzor urak 250 esztendős fakultása

250 esztendeje létezik Magyarországon egyetemi orvosképzés, Mária Terézia ugyanis 1769. november 7-én uralkodói leiratban nevezte ki gróf Fekete György korábbi alkancellárt a nagyszombati egyetem vezetőjének. Ezzel párhuzamosan Gilg...
2019. november 6. 11:08

Dobronyának is elhordták a köveit

Ha már Zólyom környékén járunk, álljunk meg csak Dobronya romjainál egy pillanatra. Amely éppen a zólyomi utat védte a városkától 12 kilométer távolságra. Aki Dobronyát bevette, az minden...
2019. november 5. 12:04

Botond bárddal, vagy buzogánnyal?

Aztán majdnem megfeledkeztünk hőseink, jeles történelmi személyiségeink számba vételénél, tetteik közkinccsé tételénél Botondról, a vezérről vagy vitézről, akinek alakja megint csak az idők homályába vész.
2019. november 4. 11:33

Gyertek értünk, ha akartok valamit!

Az 1914-es adriai hadműveleteket jórészt a francia flotta, a franciák próbálkozásai jellemezték. Ez folytatódott egészen az első háborús esztendő végéig, amikor kénytelenek voltak belátni, hogy a nagy erőfölényük...
2019. október 28. 16:09

Tudósítás a Könyvtár, ami összeköt c. programról II.

A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő ösztöndíjprogram, idén 2019. szeptember 28. és október 26. között zajlott. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-t az idei évben Hegedűs Henriett osztályvezető-helyettes és Tompa...
2019. október 25. 11:12

Hat elemi

A két világháború között a falu jegyzője felelt azért, hogy a tanköteles gyerekek el is menjenek az iskolába, és ott, a hat elemiben legalább alapszinten megtanuljanak olvasni, írni,...
2019. október 24. 10:34

Dancs mester vára valahogy túlélte

Ha pedig Bajmóc és Szomolány után még egy teljesen épségben maradt magyar várat akarunk látni a Felvidéken, utazzunk el hát Zólyomlipcsére, Besztercebányától másfél órányi kocsikázással. És tényleg csodát...