KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Temetés vasúti tömegszerencsétlenséggel

Temetés vasúti tömegszerencsétlenséggel

- 2019. június 12. 10:47

Ferenc József temetésének részletesebb bemutatása azért is lehetséges, mert már több kamerával is rögzítették a nagy és szomorú eseményt. Amire a világ és a harcoló Európa szövetséges és semleges államaiból is sokan érkeztek, a Pestről induló bécsi gyorsokat is zsúfolásig megtöltötték a gyászolók.

A császári és királyi holttestet annak rendje és módja szerint felkészítették az utolsó útra. Gyönyörű, fehér ingben fektették a visszafogottan díszített koporsóba, összekulcsolt kezébe fenyőgallyakból összeállított csokrot és szentolvasót tettek. A koporsót szállító kilenclovas gyászkocsi és a gyászmenet a képek szerint Burgból indult útjára. Az első cél a Stephansdom volt, ahol felravatalozták és katolikus szertartással elbúcsúztatták Ferenc Józsefet. A kamerák a Burg udvaráról és egyik erkélyéről vették a koporsó kihozatalát és a gyászmenet indulását. Ennek gerincét a testőrség és a kivezényelt katonai díszkíséret alkotta. A Sascha Film által legyártott (felvett és megvágott) tudósításon jól látszik, mennyire precízen, pontosan mozog, kanyarodik minden katona a menetben. Amit az utcákon mindenütt emberek, és rendőrök sorfala vár égészen a bécsi főszékesegyházba való megérkezésig.

A fegyverbarát, Vilmos, ott volt a temetésen (Szent István Király Múzeum CC BY-NC-ND)

Az összeállításban külön fejezetet kap a fő szövetséges, II. Vilmos német császár érkezése. A jellegzetes bajuszt viselő poroszt IV. Károly várja a pályaudvaron. A császári különvonatot két méretes mozdony húzza be az állomásra, és sikerül pontosan úgy megállni, hogy Károlynak nem kell oldalra egy lépést sem tennie, mikor a német uralkodó (elsőként) kiszáll a szalonkocsiból. A „kollégát” csókkal üdvözlő Vilmos katonasapkájába tűzött fekete „bokrétával” jelzi gyászát, míg a Stephansdomba érkező katonatisztek a bal felkarjukon viselnek széles fekete szalagot. Vilmos mellett a szintén szövetséges Ferdinánd bolgár cár is ott volt Bécsben, az egyik kamera hosszú perceken át vette a dóm bejáratánál szertartásosan fogadott előkelőségeket. Akik hatalmas autókkal, hintókkal, vagy fiákerekkel közelítették meg a helyszínt. A hölgyek a kor szokásának megfelelően teljesen le voltak fátyolozva, a civil férfiak télikabátban, cilinderben érkeztek. Így igen csak feltűnő az a tekintélyes hasú férfiú, aki pompás díszmagyarban lépi át a templom kapuját. Őt aztán a tudósítás befejező képsorain is láthatjuk, amint elhagyja a Stephansdomot.

A gyászmenet elhagyja a Burgot (elsovilaghaboru.hu)

A templomban történtekről nincsenek felvételek. A tudósítás a búcsúztatás utáni eseményekkel, a beszentelt holttestet a kapucinusok kriptájában 1633-ban kialakított Habsburg temetkezési helyre (Kaisergruft) kísérő menet indulásával zárul. Ahol már felesége mellett tizenkét császári előd várta a végleg megpihenő uralkodót. Köztük volt szeretett öccse, a Mexikó császáraként a kivégzőosztag elé állított Miksa is. A Bécsből Pestre már a tömeg miatt is késve induló, a katonavonatok okozta káoszban nehezen haladó gyorsvonat pedig este Herceghalomnál szerencsétlenül járt, ütközött a Grácba tartó gyors utolsó két kocsijával. 72 halottat világítottak meg a roncsok deszkáiból rakott máglyák, ez volt a legtöbb áldozattal járó szerencsétlenség a MÁV történetében.

Borító: Fehér ingben, fenyőággal (mek.oszk.hu)