KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Thököly tündöklése

Thököly tündöklése

- 2018. október 2. 11:28

Még az is lehet, hogy Thököly Imre gróf és fejedelem rosszkor és rossz helyre született, mert képességei ellent mondanak annak a kudarcos életpályának, amit végül bejárt. Tündöklése és bukása mögött olyan erők sejlenek, amik meghaladták erejét, lehetőségeit, pedig vitézség is szorult belé, mégpedig jócskán.

A famíliát felemelő Sebestyén nevű dédapa Bécs felé marhákat, Lengyelországba pedig bort adott el nagy tételben, ami jól jövedelmezett a korban. Meg is gazdagodott rendesen a jó Sebestyén uram, olyannyira, hogy Bécs a megbízható szállításokért nemességgel, majd bárósággal is megjutalmazta. A sok pénzből pedig egy komplett várat is vett, ez volt Késmárk, ami később a családi fészek lett. A felívelés töretlen volt egészen 1670-ig, mikor is a már a grófi címet is bíró Thököly István, Imre apja bele nem keveredett a Wesselényi nádorról elnevezett összeesküvésbe. Így aztán az időközben szintén megszerzett Árva várában ostrom alá is vette egy császári sereg, de nem érte meg a végkifejletet, meghalt ott hagyva egyetlen életben maradt fiát, a 13 éves Imrét. Akit hívei menekítettek ki még Árva megadása előtt, és egy lengyelországi kerülővel Husztra, majd Erdélybe juttattak el. Egészen Apafi Mihály fejedelem elé, aki ismerte, hiszen még öt évvel korábban az akkor Erdélyhez tartozó Máramaros ispánjának is megtette. Apafi most Nagyenyedre küldte a Habsburgok ellen fenekedő ifjoncot, hogy tanuljon még néhány évet, de csakhamar a császár elől Erdélyben bujdosó magyarországi kurucok táborában kötött ki.

Nem csak a kardot, a pennát is jól forgatta (Miskolci Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala CC BY-NC-ND)

Akiket, mint jól hadra fogható erőt, Apafi is szívesen látott országában, és akikben az ifjú Thököly is meglátta a lehetőséget. 1678-ban már ott van a vezérek között, sőt egy kisebb sereggel egészen a Garamig nyomul előre a bányavárosok javát is elfoglalva. Igaz, itt megverik a császáriak, de akkor is fényes haditett ez. Olyannyira, hogy a fejedelem a betegeskedő fővezér, Teleki Mihály helyett a kezére adja a kuruc sereget. Thököly pedig 1679-ben Újfalunál tönkreveri az ellene küldött császári hadakat, de többé már nem engedelmeskedik Apafinak sem, hanem a törökre támaszkodva önálló diplomáciát folytat. Ez az a bizonyos „két pogány közt, egy hazáért” időszak, csak hát Thököly Isztambulhoz van közelebb.
Követei ott vannak Béccsel és a magyar rendekkel egyezkedve az 1681-es soproni országgyűlésen, egy év múlva pedig már török segédcsapatokkal száguldja be és foglalja el megint csak a Garamig a Felvidéket. Övé lesz a gazdag Kassa is a szepesi kamarával együtt, de még nagyobb vagyonhoz jut még ez évben házasságával. I. Rákóczi Ferenc özvegyét, Zrínyi Ilonát veszi szerelemből (is) feleségül, és így rendelkezhet az örökösök nagykorúságára váró hatalmas Rákóczi-vagyonnal.

A család ősi fészke (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

Ekkor érkezik meg évi 40 000 arany adó fejében a török koronája, a csúcson van, vazallus fejedelem lesz, de egyben megkezdődik a pálya leszálló ága is.

Borító: A kurucok élén a Hősök terén (KATAMAFOTÓ Művészeti Kft. CC BY-NC-ND)

Közkincstár sorozat

A jól iskolázott kardforgató
2023. február 11. 9:59

A szavatartó Zoltay
2023. január 24. 9:59

Dobó után a kapitány
2023. január 11. 10:19

Gradeci Horváth Stancsics Marko
2022. december 19. 8:28

Kerecsényi kapitány kínjai
2022. november 30. 9:19

Csányi Bernát uram hőstette
2022. november 21. 10:02

Egy másik Zrínyi
2022. október 11. 6:05