Történeteinkben léteznek közösségeink, történeteinkben él a nemzet

Történeteinkben léteznek közösségeink, történeteinkben él a nemzet

- 2021. augusztus 31. 7:48

Meg kell ismerni a múltunkat, de nemcsak a tárgyi emlékeket kell összegyűjteni, hanem azokat a gondolatokat is meg kell érteni, amelyek ebből a sok népcsoportból az idők folyamán nemzetet teremtettek, hangsúlyozta a Magyar Nemzeti Múzeum ünnepélyes állománygyűlésén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

A Magyar Nemzeti Múzeumnak többféle feladata van, egyrészt felhalmozni a tárgyi emlékeinket és kutatni az újabbak után, de ezen túlmenően közkincsé kell tennie azt is, hogy ezek mit jelentenek, mit jelentettek nekünk, hangsúlyozta a miniszter, aki az állománygyűlésen átadta L. Simon László hivatalos főigazgatói kinevezését, és az ebből az alkalomból a múzeumnak adományozott, Aba Sámuelt ábrázoló Zsolnay mázas pirogránit szobrot. Jelképesnek érzem, hogy közel esik ez a kinevezés augusztus huszadikához, ugyanis ez volt az a nap, amelyik meghatározta a magyarság sorsát. mondta Kásler Miklós Szent István uralkodására emlékezve. A miniszter úgy vélte, hogy azok a korszakok a legfontosabbak a közösség számára, amelyek az identitása szempontjából a leglényegesebbek, vagy amelyeket a legkevésbé ismerünk. Ilyen korszak egyebek mellett a honfoglalás előtti időszak is, mutatott rá Kásler Miklós, utalva arra, hogy fontos feladat a 900-as évek történelmének átgondolása, Szent István korának mélyebb feltárása is. Az új igazgató feladata rendkívül nehéz, ugyanakkor rendkívül szép tradíciók nyomába léphet, fogalmazott a miniszter, aki az ünnepségen megköszönte az előző főigazgató, Varga Benedek munkáját.

Az új főigazgató beszédében azt emelte ki, hogy a múzeumoknak számolniuk kell a közösséghez tartozó emberek érzelmeivel is, az identitás olyan elemével, amelynek vállalása kizárólag racionális érveléssel nem támasztható alá. Megközelítésemben a Magyar Nemzeti Múzeumnak az a legfontosabb feladata, hogy minél szélesebb körben járuljon hozzá történeteink újabb és újabb nemzedékeknek történő átadásához, mindezen túl nemzetünk hiteles történelmének, valamint történelemformáló mondáinak, mítoszainak és hiedelmeinek bemutatásához, mondta L. Simon László, aki szerint mindezt annak tudatában, olyan módszertannal kell megtenni, amely tekintettel van Kodály Zoltán igazságára: kultúrát nem lehet örökíteni, ez elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. L. Simon László úgy fogalmazott: közös történetekre van szükségünk, mert történeteinkben léteznek közösségeink, történeteinkben él a nemzet, és ebben rejlik a múzeumi megújulás lehetősége is. A nemzet múzeumának szerinte a közös történeteink, a nemzeti múltunk elmesélésében, sorsfordító időszakaink közérthető felfejtésében olyan módon kell szerepet vállalnia, hogy az vizuális nyelvezetét, arculatát, üzeneteit tekintve 21. századi módon, friss, üde és a legfiatalabbak számára is izgalmas és vonzó legyen.

(mti)

Borító: 1909-es képeslapon (Balaton Múzeum CC BY-ND-ND)