Tudósítás a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozójáról

Tudósítás a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozójáról

- 2018. október 25. 9:05

Lezajlott az első tartalmas hét a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése ösztöndíjprogramban. Az ösztöndíjasok a nemzeti könyvtár és más fontos szak- és közkönyvtárak mellett számos szakmai előadást tartottak és hallgattak. A részletekről szóló aktuális beszámolónk az elmúlt napok eseményeit foglalja össze.

Az ösztöndíjprogram kezdetén a résztvevők előadások formájában ismertették a könyvtárat, ill. a községet, várost, ahonnan érkeztek. A határon túli könyvtárak megismerése igazi érdekesség a hazai könyvtáros szakma berkeiben, hiszen ezen bemutatók a magyarországi konferenciákon, szakmai napokon nem hangzanak el, vagy csak ritkán, ha az témába vág. Az ösztöndíjasok nyolc határon túli intézményt ismertettek a kisebb községi könyvtártól kezdve a felsőoktatási könyvtárakig, melyek a következőek voltak:

  • Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, Kolozsvár – Bak Ágnes
  • Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti – Illyés-Gulácsi Andrea
  • Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy – Kolumbán Melinda
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem, Marosvásárhelyi Kar, Egyetemi Könyvtár, Marosvásárhely – Nyilas Csilla
  • Községi Könyvtár, Szőgyén – Smidt Veronika
  • Párkányi Városi Könyvtár, Párkány – Tóth Andrea
  • Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék – Ficze Tímea
  • Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtár, Beregszász – Molnár István

A közösségépítés nagyon fontos a határon túli községi és városi könyvtárakban – a magyar nyelvű állománygyarapítás mellett. A gyarapításhoz nagy segítség a Könyvtárellátó Márai programja. Számtalan rendezvénynek, programnak és kreatív megoldásnak is helyet adnak az intézmények, külön megszólítva a gyermekolvasókat, mint például a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár már az újszülötteket és szüleiket a könyvek felé terelgető „Könyvkelengye” programja által vagy a Szőgyéni Községi Könyvtár gyermekprogramjainak köszönhetően.

A program résztvevői az Országházi sétán – Smidt Veronika, CC BY-NC-ND

A nagy hazai gyűjtemények történeti, szervezeti szempontból történő bemutatása, adatbázisaik ismertetése szintén tanulságos volt a két magyarországi ösztöndíjas és a delegáltak jóvoltából. Bővebben: Bús Péter János, az Országos Idegennyelvű Könyvtár német nemzetiségi referense a nemzetiségi adatbázist mutatta be. Takács Eszter a Forum Hungaricum digitalizálási projektjeit és központi adatbázisa, a MaNDA adatbázis működését ismertette. Rovács Barna a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtáráról tartott szemléletes előadást. Simon Bernadett, az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa a nemzeti könyvtár profiljairól tájékoztatott. Szabó Károly, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumtól az intézmény és a pedagógia történetébe engedett bepillantást. Zágoni-Bogsch Gergely pedig az Országgyűlési Könyvtárról mondott pár szót – hiszen a következő napokban az ösztöndíjasok részletesen megismerik az OGYK tevékenységét.

Az Országgyűlési Múzeum

Lengyel Eszter vezetésével, koordinálásával az Országgyűlési Múzeum négy tárlatát tekintették meg az ösztöndíjasok. Elsőként az 1956. október 25-iki Kossuth téri sortűz emlékhelyét, amely archív felvételekkel, dokumentumfilm-részletekkel, interaktív térképpel, tárgyi emlékekkel méltó emléket állít az áldozatoknak.

A Lapidariumban az Országház régi homlokzati elemeit, lecserélt kőszobrait, vízköpőit csodálhatták meg a résztvevők. A kiállítást kiegészíti egy fotótárlat a Kossuth tér és az Országház építésének történetéről a 19. század végétől kezdődően – a Fortepan képeinek köszönhetően. A kiállítások az Országház északi, ill. déli, az egykori klimatizálást elősegítő szellőző alagútjában találhatóak.

Az Országház története c. állandó kiállítás már másik helyszínen kapott helyet, az épületen belül, a kiállítótérré alakított, fedett XV. udvarban. Itt számos különlegességet tekinthetnek meg a látogatók: az Országház épületének makettjét, a kupolán korábban csúcsosodó vörös csillagot, ill. szintén a tetőn elhelyezhedő villámhárító „rézvitézek” egyikét.

A törvényhozás ezer éve c. tárlat a magyar parlamentarizmus történetét követi nyomon az Árpád-házi királyoktól kezdve a reformországgyűléseken át 1990-ig. A kiállítás látogatóbarát; animációkkal színesítik az információkat, így iskolai csoportok számára is élvezetesen mutatja be a történelem eme szegletét. Az ösztöndíjasok abban a szerencsében részesültek, hogy dr. Kedves Gyula szakértő tárlatvezetését hallgathatták a kiállítás megtekintése közben.

Az Országgyűlési Múzeum ‘Az Országház története’ c. állandó kiállításán – Smidt Veronika, CC BY-NC-ND

Az Országgyűlési Könyvtár

Az Országgyűlési Könyvtár; az olvasóterem, a régi könyvek gyűjteménye, a folyóiratolvasó, a régi katalógusfolyosó, a muzeális gyűjtemény (külön érdekességként a csőposta, amely 2013-ig használatban volt, és régi könyvkötészeti eszközök) megtekintése után Villám Judit, az OGYK osztályvezetője a könyvtár történetéről és jelenéről számolt be az ösztöndíjasoknak. 150 éves évfordulóját ünnepli az intézmény: a Képviselőház Könyvtárát 1868-ban alapították. Ennek kapcsán konferencia is kerül megrendezésre a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójának keretében. A könyvtár az akkoriban új Országházban kapott új helyet; Steindl Imre impozáns olvasótermeket tervezett az épületbe.

Az állam- és jog-, ill. politikatudományi szakkönyvtár állománya jelenleg 700 ezer kötetet tesz ki, köztük fontos hagyatékokkal és könyvritkaságokkal, mint az 500 éves Werbőczy-féle Tripartitum. Többek között itt található az ENSZ, ill. az Európai Unió Letéti Könyvtára. Az ösztöndíjasok részletes bepillantást kaptak a különböző osztályok; a Szakreferensi Osztály, az Olvasószolgálati és Tartalomszolgáltató Osztály, és nem utolsósorban a Gyűjteményszervezési Osztály tevékenységébe. Az Országgyűlési Könyvtár által is kezelt és gyarapított Hungaricana közgyűjteményi portállal, az egyik legjelentősebb digitalizált állománnyal rendelkező hazai adatbázissal is megismerkedhettek a program résztvevői.

Villám Judit az Országgyűlési Könyvtár muzeális könyvkötészeti eszközeit mutatja be az ösztöndíjasoknak – OGYK, CC BY-NC-ND

Az Országos Széchényi Könyvtár

A következő könyvtárszakmai napon, az Országos Széchényi Könyvtár, nemzeti könyvtárunk sokrétű tevékenységébe pillanthattak be az ösztöndíjasok. Az épületben és a részlegek között Elbe István, információszolgáltatási igazgató vezette körbe a társaságot. A körbevezetés az épület legmagasabb szintjén, a 8. emeleti, épülő digitalizáló műhelyben vette kezdetét. A digitalizáló műhelyben 60 eszközzel 80-100 fő fog várhatóan dolgozni – az Országos Könyvtári Digitalizálási Stratégia terveit megvalósítandó. A digitalizálás elősegítése miatt az informatikai eszközök megújítása zajlik, néhány új eszközt (V-bölcsős, könyv- és plakátszkennerek, lapozó robotszkennerek, felsőkamerás eszközök) Győrffy Szabolcs, a Digitalizáló Osztály vezetője mutatott be az ösztöndíjasoknak – felhívva a figyelmet, hogy a sokféle dokumentum sokféle digitalizáló eszközt kíván. A raktárlátogatás után a Széchényi család kevésbé ismert tagjait felvonultató kamaratárlattal ismertette meg a csoportot Feke Eszter, a kézirattár munkatársa.

Elbe István és az ösztöndíjasok a körbevezetésen, az OSZK katalógusszekrényei előtt – OGYK, CC BY-NC-ND

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

A Pannonhalmi Főapátságban tett kiránduláson Ásványi Ilona könyvtárigazgató vezette körbe a könyvtárosokat a templomban, illetve a Főapátsági Könyvtárban és a Főapátsági Múzeumban. A jelenleg 400 ezer kötettel bíró Könyvtár hazánk egyik legrégibb gyűjteménye, első írásos említése Szent László korából származik. Számos könyvritkaságot őriz, köztük kódexeket, ősnyomtatványokat. A Könyvtár a Főapátsággal egyetemben a Világörökség része – a klasszicista könyvtárteremmel, a mennyezeti Minerva festménnyel, a fából ácsolt, égbe törő polcokkal valóban lélegzetelállító látványt nyújt. Az Apátsági Múzeum és Galériában az ösztöndíjasok megtekinthették a „Kibékülés” c. időszaki kiállítást, amely a békülésre mint fő művészeti tematikára helyezi a hangsúlyt az Apátság elmúlt 25 éve történéseinek fényében.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban Ásványi Ilona mutatta be az intézményt – Kolumbán Melinda, CC BY-NC-ND

A Kisfaludy Károly Könyvtár

A továbbiakban a győri székhelyű Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának tevékenységét és új épületét mutatta be a gyűjtemény igazgatója, Dr. Horváth Sándor Domonkos. A hagyományos könyvtári feladatok mellett az intézmény biztosít az olvasók számára kutatótermeket, ill. galériaként is funkcionáló rendezvénytermet, emellett gyermekrészleggel is rendelkezik. A könyvtár online kulturális magazinját, a Győri Szalont is itt szerkesztik a kollégák, ill. digitalizációs tevékenység is zajlik. Az új könyvtárépület igazi közösségi tér, olvasóbarát, letisztult terekkel.

Dr. Horváth Sándor Domonkos, a győri Kisfaludy Károly Könyvtár vezetője, Maltsik Balázs és dr. Redl Károly, az OGYK munkatársai, a program koordinátorai – Kolumbán Melinda, CC BY-NC-ND

A következő három hétben még zajlanak a könyvtárszakmai programok, az Országgyűlési Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár és a győri Kisfaludy Károly Könyvtár után további fontos hazai intézményeket és az ott dolgozó munkatársakat ismerhetik meg az ösztöndíjasok – az egyéb szakmai és kulturális elfoglaltságok mellett.

A borítóképen az idei ösztöndíjas könyvtárosokból és muzeológusokból álló csoport látható – OGYK, CC BY-NC-ND

A cikkhez kapcsolódik