Tudósítás a Könyvtár, ami összeköt c. programról II.

Tudósítás a Könyvtár, ami összeköt c. programról II.

- 2019. október 28. 4:09

A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő ösztöndíjprogram, idén 2019. szeptember 28. és október 26. között zajlott. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-t az idei évben Hegedűs Henriett osztályvezető-helyettes és Tompa Éva szerkesztő képviselte a színes programsorozaton.

Az első két hét eseményei után a harmadik hét az Országos Széchényi Könyvtár és annak keretein belül működő Könyvtári Intézet látogatásával folytatódott. A Könyvtártudományi Szakkönyvtárban előadások formájában ismerkedhettünk meg az intézet munkásságával, melynek végén játékos vetélkedő segítségével tettek próbára minket az intézet munkatársai.

Másnap bemutatkozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, ami az egyetemi könyvtárellátás központi szerveként, komplex információs és tudásközpontként működik és egységes könyvtári rendszerben látja el könyvtári szolgáltatással az Egyetem központját, központi szerveit, a karokat, a karokhoz nem tartozó intézeteket és minden, a könyvtárat igénybe venni kívánó felhasználót.

A Ludovika térről a Piarista közbe vezetett utunk, ahol a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárával és a Piarista Gimnázium Könyvtárának impozáns muzeális gyűjteményével ismerkedtünk. A Sapientia Könyvtár nyilvános, nem kölcsönző, felsőoktatási szakkönyvtár. A Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosító egyházi szakkönyvtár. Elsődleges feladata (az országban egyedüliként) a piarisztikumok, vagyis a Piarista Rend Magyar Tartománya, intézményei és a rendtagok nyomtatott, elektronikus és audiovizuális kiadványainak, a piarista rend és intézményei történetére, szellemiségére és életére, a rendtagokra vonatkozó irodalom teljes körű gyűjtése és szolgáltatása. Gyűjteményének különlegességeiből rendszeresen kiállításokat is rendez a piarista diákok és minden érdeklődő számra. Diákcsoportok számára külön foglalkozások, bemutatók tartására előzetes időpont egyeztetés után van mód.

A szerdai nap folyamán az MTA Könyvtár és Információs Központban vezettek körbe minket, érdekes, szemléletes előadást hallhattunk a Keleti Gyűjteményben Kovács Nándor Erik hathatós segítségével, valamint a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében Babus Antal osztályvezető úrtól, aki többek között olyan kuriózumokat mutatott be, mint Az ember tragédiája és a Szózat eredeti kéziratai. A Magyar Tudományos Akadémián tett utunk utolsó állomása az Akadémiai Levéltár volt, az MTA székházának egyik műemléki termében hallgathattuk meg Dr. Hay Diana igazgatónő részletes bemutatóját.

A Szózat első kézirata
A Szózat kézirata (MTA KIK)

A harmadik hét talán legérdekesebb programja a Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) tevékenységének Dr. Kelemen Ida főosztályvezető által történt bemutatója és a Képviselői Információs Központ látogatása volt. Nem meglepő módon, nevéből adódóan az Infoszolg háttér-információkkal és kutatásokkal segíti az országgyűlési képviselők és munkatársaik munkáját. Szolgáltatásaik alapelvei a szakszerűség, a pontosság, a gyorsaság, a pártatlanság, valamint a kérések bizalmas kezelése. Számos, különböző terjedelmű és feldolgozottsági szintű háttéranyaggal segítik az országgyűlés munkáját, melyeket többnyire saját kezdeményezésre készítenek, de bizonyos műfajokból kérésre is szolgáltatnak. A már említett műfajok közé tartoznak a Meghallgatási háttéranyagok (3 napos határidővel), Infojegyzetek (2 hét), Elemzések (2 hét), Sajtófigyelések (heti rendszerességgel és esetileg), valamint az Ünneptörténeti háttéranyagok (3 nap). Ezek egy része csak a parlamenti hálózaton található intranet oldalon érhető el, de az Infojegyzeteket és Infotablókat az Országgyűlés nagyközönség számára elérhető oldalán is közzéteszik.

Látogatást tehettünk az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ahol muzeális ritkaságokkal és roppant szemléletes könyvrestaurátori bemutatóval vártak.

A délután folyamán pedig körbevezettek minket az Országos Idegennyelvű Könyvtárban, ami a magyarországi nyilvános szakkönyvtárak közül az egyik legfiatalabb intézmény, Budapest központjában, a Molnár utcában egy 1897-ben épült műemlék épületben. Eredetileg orosz nyelvű közművelődési könyvtárként működött, 1956-ban alapították Állami Gorkij Könyvtár néven. Jelenleg két egyedi feladatkört lát el: eredeti nyelvű, elsősorban kortárs világirodalmi, zenei és nyelvészeti tárgyú dokumentumokat gyűjtő szakkönyvtár, valamint a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központja.

Pénteken a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából, a program érdeklődő résztvevői tárlatvezetéssel megtekinthettük a múzeum állandó kiállításait. Szombaton kirándulásunk alkalmával látogatást tettünk a Pannonhalmi Főapátságban és annak könyvtárában az Egyházi Könyvtárak Egyesülése  elnökasszonyának, Ásványi Ilonának vezetésével, majd Győrben megtekintettük a Kisfaludy Károly Könyvtárat, avagy a pöttyös könyvtárat.

Az utolsó héten a Könyvtár, ami összeköt program résztvevőit igény és befogadóképesség szerint csoportokban fogadták a program során bemutatkozott intézmények, hogy a kárpát medence fiatal magyar könyvtárosai a napi rutint is első kézből tapasztalhassák meg, ki-ki a saját speciális érdeklődésének és szakmai hátterének megfelelően.

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi szakkönyvtárának megtekintése után látogatást tettünk a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontban, mely után a program hagyományos búcsúvacsoráján kötetlen formában köszönhettek el egymástól a program lebonyolítói és résztvevői.

Ezúton is külön köszönjük az Országgyűlési Könyvtár munkatársainak, főként Villám Juditnak, Maltsik Balázsnak, Czákné Szomor Ildikónak és Redl Károlynak, hogy megszervezték és koordinálták a programot.

Borítókép: Könyvtár, ami összeköt program 2019. évi résztvevői a győri Kisfaludy Könyvtárban (Országgyűlési Könyvtár CC BY-NC-ND)

A cikkhez kapcsolódik