TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Ulánusból Smyrni

Ulánusból Smyrni

- 2020. május 12. 10:26

A sorozat előző részében szerencsétlenül járt Huszár rombolóról aztán hajóosztályt neveztek el, amelynek így a következő rombolóját Ulánra keresztelték. Amely keresztnév nem volt más, mit az ulánusok, tehát egy korabeli lovassági alakulat német elnevezése.

A Huszár osztály végül 12 rombolót jelentett a Monarchia számára, s mivel hajóosztályról lévén szó, tudnunk kell, hogy ezek a hajók szinte azonos paraméterekkel rendelkeztek. Így a Huszárhoz hasonlóan az Ulan hossza is 67 méter volt, szélessége pedig 20 centiméterrel haladta meg a hat métert. Sebessége és hatótávolsága a Huszárral teljesen azonos kapacitású kazánok révén ismét csak egyezett, ahogy kezdetben a fegyverzete is. Viszont már teljes egészében Triesztben, hazai anyagból és hazai kezek által készült és alig százezer aranykoronával került többe, mint a Londonban építtetett Huszár. 1906 április 8-án tették a vízre és szeptember 21-én állt szolgálatba a Monarchia haditengerészeténél. És az 1907-es esztendőt jórészt a Földközi-tenger keleti medencéjében töltötte egy hajórajjal. Olyan kikötőkben, helyeken járt többek között, mint Kefalónia, Számosz, Szmirna, Beirut és Patrasz. Majd nyugalmasabb, jórészt kikötőben töltött esztendők következtek kiképzési feladatokkal, 1913-ban hajózott csak egy flottademonstrációra Montenegró partjaihoz. Ekkor már a levegőben volt a háború, égett a balkáni puskaporos hordó kanóca.

A hős Zenta (Wikipédia)

Megerősítették hát az Ulan fegyverzetét is, a 4,7 centiméteres Skoda gyorstüzelő ágyúk helyett 7 centiseket kapott, no és egy légvédelmi géppuskát is. Július 24-én pedig Cattaróba vezényelték, hogy részt vehessen az ellenséges Montenegró blokádjában. Így vehetett részt augusztus 16-án a Zenta cirkálót kísérve abban a francia flottával vívott ütközetben, amely a Zenta pusztulását hozta el. Az Ulan, miközben csapkodtak mellette a gránátok, kitört a gyűrűből, csak repesztalálatokat kapva. Ez volt az első, és egyben az utolsó tengeri ütközete, de tudnunk kell, hogya Horthy Miklós által vezetett otrantói áttörésen kívül nem is vízi csata az Adrián a Nagy Háború alatt. Szeptember közepén aztán az Ulan a rombolók klasszikus feladatát teljesítve a Monarch cirkálót kísérte, miközben az a hegytetőkre szerelt ellenséges rádióállomásokat ágyúzta messzehordó lövegeivel. S ahogyan rombolóhoz „illik”, kivette a részét a tengeri aknánk kereséséből és telepítéséből is.

Riadó, ellenséges gép közeledik! (Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár CC BY)

1915 februárjában többször is megtalálták a montenegrói parti ütegek, amiket többnyire a franciák szereltek fel és azok is irányítottak. Ott volt nyáron a Rimini ellen indított támadásnál is, és folytatta a munkát az aknákkal. Az 1916-os esztendő jórészt őrjáratozással és konvojok kísérésével telt. Ez utóbbi kemény feladat volt, hiszen a kereskedelmi és szállítóhajókra az antant rombolói, tengeralattjárói és repülői is vadásztak. Ezért is építettek az Ulan fedélzetére egy 7 centiméteres légvédelmi ágyút is, amely időzítve robbanó repeszgránátokat lőtt a repülőgépek közelébe. 1917-ben még ott volt egy az Otrantói szorosnál és Brindisi ellen vezetett harci bevetésen, de legfőbb tevékenysége már a konvojkísérés volt. 1918. február 2-án felvonult az Ulan is a lázadó matrózok ellen Cattaro kikötőjében, majd elvonultak kazáncserére Pólába.

A hajóágyúk bevethetőek voltak parti célok ellen is (Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár CC BY)

Itt érte a háború vége, az antant pedig Görögországnak adta az elsüllyesztett Smyrni rombolóért cserébe. Lebontása előtt még 14 évig szolgálta ezen a néven a görögöket.

Borító: Az Ulan (Wikipédia)