TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Utolsó töltényig lőtt a Bodrog legénysége

Utolsó töltényig lőtt a Bodrog legénysége

- 2021. július 26. 8:55

A Balkánról való kivonulás pedig rendezetten zajlott, ennek fedezésében a Dunaflottilla is nagy szerepet kapott. Mert a németek és a Monarchia félreértelmezték a fegyverszünet ama passzusát, hogy október 26-ig el kell hagyniuk a térséget. Ők szabad elvonulásban gondolkodtak, az antant pedig szabad prédának nézte őket.

Október 21-én tehát a Száva monitornak, a Barsch őrnaszádnak és az Una felfegyverzett gőzösnek megint csak a francia ütegek tűzével kellett megküzdeni Lom városánál. Az Una két találatot is kapott, de menetképes maradt, viszonzásul a monitor és az őrnaszád az összes ágyújával lőtte a lomi kikötőt, elsüllyesztve néhány hajót és felgyújtva annak raktárait. A visszavonulás közben rendben folyt, megkezdődött a Monarchia csapatainak az átkelése is a Dunán. Ennek fedezésére Kövess Hermann, a haderő utolsó főparancsnokának alárendeltségébe került a Dunaflottilla is. (Kövess tábornagy foglalta el még Belgrádot 1915 októberében, de a Balkán mellett harcolt az orosz és az olasz fronton is.) Október 29-én pedig megérkezett a parancs, a Monarchia haditengerészetében szolgáló nem délszláv állomány megkezdheti „az állandó szabadságolással egybekötött hazautazását”. Ami gyakorlatilag a haditengerészet feloszlatását jelentette, az Adrián állomásozó hajókat pedig átadták a zágrábi délszláv nemzeti tanács képviselőinek.

A döntés értelmében a Dunaflottilla viszont a magyar kormány fennhatósága alá került és jórészt egyben maradt. A nemzetiségi ellentéteket, ha voltak, a tisztek leszerelték, így a monitorok továbbra is bevethetők maradtak a visszavonulás fedezésére. Így a Bodrog, a Szamos és a Bosna a Belgrád felé vezető utakat lőve próbálta megakadályozni az ellenfél felvonulását. November elsején, egy ködös éjszaka aztán a Bodrog zátonyra futott, pontosabban iszapágyba fúródott Vinca falu előtt, ami vagy tíz kilométerre van Belgrádtól, a szerb parton. A készenlétben álló mentőhajók, a Sámson, a Vulkán és a Duna hiába próbálták kimozdítani szorult helyzetéből, amit rövidesen a szerbek is felfedeztek. Ütegeket hoztak hát a partra, és megkezdődött a tüzérségi párbaj, amelyben a Vulkán és a Duna súlyosan megsérült, előbbit a lékek miatt a partra futtatták, utóbbi Zimonynál el is süllyedt.

A Bodrogról pedig az utolsó töltényig, gránátig lőtt a legénység, majd az éj leple alatt a vízben gázolva Pancsovára, a magyar oldalra vonultak vissza. A Bodrog így a szerbek kezébe került, akik aztán Sava néven tovább működtették, majd végül kavicsszállítóvá fokozták le. Tavalyi hír, hogy aztán Apatinban visszaépítették eredeti állapotára, most múzeumként Belgrádnál horgonyoz.

Borító: A Bodrog monitor (Wikipédia)