A HELY SZÍNEI SOROZAT

Vár szép névvel

Vár szép névvel

- 2018. november 30. 12:14

A szépnevű Ajnácskőnek meg annyi volt a tulajdonosa az évszázadok folyamán, hogy azt szinte lehetetlenség összeszámolni. A legenda szerint a honfoglaló Huba vezér adta oda kedves lányának, Hajnácskának, és innen indul a története.

Igazából Ajnácskő alapjait is a tatárjárás után, a IV. Béla által megindított nagy várépítési boom idején rakták le. Egy oklevél szerint 1247-ben a megkezdett épületeket a király Detre fia Miklósnak adja, aki befejezi majd a várat. Az Árpád-ház kihalása után néhány évvel Ajnácskő, akár csak szomszédjai, Csák Máténak hódol. Ura, Velk fia Sándor pedig meg is marad mindvégig a kiskirály hűségén, ezért aztán Károly Róbert elkergeti és kipróbált hívének, Szécsényi Tamásnak adja az erősséget. A vár aztán a családban is marad, mígnem Salgói Bálinttól 1424-ben Zsigmond el nem veszi azt. Salgói uram azért esett ki az uralkodó kegyéből, mert nagy duhaj volt, férjes asszonnyal élt együtt és állítólag még hamis pénzt is veretett. Végül is kisemmizve Velencében fejezte be kalandos életét, de ekkor már Zsigmond második feleségéé, Cillei Borbáláé a vár.

Ajnácskőről Hunfalvy János munkájában is olvashatnak (ÓMI Városi Könyvtár CC BY-NC-ND)

A királynéi várat aztán Zsigmond után a Pálóczy család bírja, de beleülnek ide néhány évre a husziták is. Mohácsnál pedig ott marad a csatamezőn Pálóczy Antal is, vele kihal a család, a várba pedig ki más, mint a már ismert Bebek Ferenc veszi be magát. Tőle meg 1540-ben a Kubinyiak veszik át, majd jönnek a Feledyek, de megjön a török is. Igaz, előbb csak egy esztendőre, egy portya során jutnak a gyengén védett várhoz, hogy aztán 1566 és 1593 között „tartósabban” megszállják. 1593-ban az akkor éppen az egri kapitányi címet bíró Prépostváry Bálint, Kálló várának építtetője, Báthory István lengyelországi főtisztje veszi vissza. Hogy aztán 1645-ben visszatérjen megint a török, és három év után egy keresztény sereg közeledtének a hírére az oszmánok részben felrobbantsák a falakat és elvonuljanak.

Tököly Gábor sem felejti ki könyvéből (ÓMI Városi Könyvtár CC BY-NC-ND)

Ajnácskő várát ekkor még helyreállították, Vécsey Sándor lett az úr itt, de aztán 1703-ban leégett valamiért az erődítmény. Így Vécsey uramból és embereiből is kuruc lett, Bercsényi pedig 1709-ben itt végezteti ki az áruló Szegedi Ignácot. Aztán a labancoké lesz Ajnácskő is az országgal együtt. A vár utolsó lakói a Vay családból kerültek ki, aztán az 1700-as évek közepétől szép lassan úrrá lesz itt is a természet. A vár köveit pedig, ahogy ezt már sokszor láthattuk, a vár alatti falu és a környék lakósai hordták szép lassan el.

Borító: Várrom vagy természeti képződmény? (Wikipédia)