Vértanúság sűrű ködökben

Vértanúság sűrű ködökben

- 2017. december 15. 9:59

Különös, sötét történetektől is terhelt vidék az ott a nyugati határszélen, Szentgotthárd környékén. Ahová már lehúzódtak az Alpok fenyvesei, és velük együtt a ködök is. Sűrű köd borít egy ott történt, 60 évvel ezelőtti papgyilkosságot is.

Papot ölni minden időkben nagy bűnnek számított, de az ötvenes évek Magyarországán minden, még az idő is kifordult sarkaiból, és csak közvetlenül a forradalom után hét pappal végeztek gonosz kezek. Mert ha megvered a pásztort, elszéled a nyáj. Ezért halt vértanúhalált 1957. december 15-én Brenner János is. A Szombathelyen élő polgári család három papot adott Isten szolgálatára, köztük az 1931. december 27-én született Jánost, aki a tomboló diktatúra idején, 1950-ben kérte felvételét a ciszterciekhez. De nem sok időt tölthetett a zirci kolostorban, mert feloszlatták a szerzetesrendeket, mehetett ő is amerre látott. Aztán csak erős volt az a hivatás, és pap lett, Szombathelyen szentelték 1955 júniusában. Működésének első, és egyben utolsó állomáshelyéül a püspök Rábakethelyt jelölte ki. Ahol a jóindulatú Kozma Ferenc plébános káplánja lett, és ketten látták el a domb tetején álló plébániához tartozó Magyarlakot, Máriaújfalut, Farkasfát és Zsidát. Brenner káplán előbb biciklivel, majd kismotorral járta a falvakat, tette azt, amit egy papnak tennie kell.

A templom, ahol misézett, a szobor, ahol fohászkodott (MaNDA)
A templom, ahol misézett, a szobor, ahol fohászkodott (MaNDA)

Különösen a gyerekekre, fiatalokra volt nagy hatással, nagyon jól tudott a nyelvükön, részt vett a játékaikban, a reverendát feltűrve beállt focizni közéjük, de ha kellett, a szerszámnyelet is megfogta. Közszeretetnek örvendett hát, amit viszont egyesek nem néztek jó szemmel. Hiszen létfontosságú volt a kommunistáknak a jövő, az ifjúság, annak átnevelése, majd csatasorba állítása. Brenner János nagyon nem illett bele ebbe a tervbe, figyelmeztették is a megyéspüspököt, hogy ebből még baj lesz, helyezze onnan el. De Brenner János nem akart menni, akkor sem, mikor ismeretlenek az egyik este a farkasfai erdőből farönköket dobáltak a motorja elé. De ő ügyesen kikerülte a csapdát, és maradt. Így aztán elérkezett a levert forradalom utáni második tél, már decemberben hó esett, megjöttek a ködök is, és a káplánhoz a dombon lévő plébániára december 15-én, éjfél körül egy volt ministráns zörgetett be, hogy jöjjön gyorsan a hegyen át a szomszédos Zsidára, egy haldoklónak feladni az utolsó kenetet.

Ha kellett, a kapát is megfogta (brennerjanos.hu)
Ha kellett, a kapát is megfogta (brennerjanos.hu)

Útközben támadták meg. Biztos, hogy többen voltak, mert 32 szúrást kapott menekülés közben. Végül a torkára is ráugrottak, szétzúzván a gégéjét. Így halt meg az Oltáriszentséget mindvégig magához szorítva. Csak egy kézzel védekezett. Aztán elhíresztelték, hogy szerelemféltésből ölték meg, vagy, hogy csempészek voltak a tettesek, akikkel összekülönbözött. Végül két embert is halálra ítéltek az ügyben, de a Legfelsőbb Bíróság mindkettőjüket felmentette. 60 éve nincsenek meg hát a gyilkosok, de megvan a rá vonatkozó isteni ítélet: Brenner János 1996-ban halálának helyszínén kápolnát kapott, jövőre pedig boldoggá fogja avatni a pápa. Ha esetleg kiadnák a családnak a nyomozati anyagot, akkor gyilkosaira is fény derülhetne.

Borító: A káplán ifjú hívei körében (brennerjanos.hu)