TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Zászlódíszben, harangszóval ünnepelték a monitor elsüllyedését

Zászlódíszben, harangszóval ünnepelték a monitor elsüllyedését

- 2021. május 31. 7:58

A Nagy Háború első puskalövései éppen a határainkon dördültek el, a hadműveletek az ultimátum lejártával a Szerbia elleni támadással kezdődtek meg. Amiben, mondanom sem kell, komoly szerepet kapott a Dunaflottilla és ennek monitorai is.

Igen, úgy mondják, az első lövéseket a Temes testvérhajójával, a Bodroggal és a Szamossal együtt adta le Belgrád sokat látott várára 1914. július 29-én. S ha a szerbeknek nem is voltak hasonló harci eszközei, de érkeztek hozzájuk angol és francia katonai tanácsadók, és persze mindenféle korszerű hadiszerszámok, így vízi aknák és torpedók is. A parti ütegeket pedig erős fényszórókkal látták el, így nem volt sok esély arra, hogy a monitorok észrevétlenül meg tudják közelíteni célpontjaikat. A Nagy Háborúban aztán kialakult a monitorok hadrendje is. Két monitorosztályt szerveztek két-két monitorcsoporttal. Az első osztály első csoportjába tartozott az újjáépített Temes (Bosna) és az Enns, négy, a monitoroknál gyorsabban mozgó őrnaszáddal megerősítve. A második csoportot itt a Száva (Sava) és az Inn monitorok alkották őrnaszádjaikkal. A második osztály első csoportját a Bodrog, a Kőrös és a Maros adta, míg a második csoportban a Szamos és a Lajta (Leitha) vitézkedtek. Az őrnaszádok közül csak a halakról elnevezetteket említem: pont az utóbbi csoporthoz tartozott a Csuka és a Fogas, de volt Viza és Compó nevű őrnaszádunk is.

Kikötő és hajók Belgrádnál (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

A Dunaflottillához ekkor már hat, korábban „civil”, de most felfegyverzett gőzős, és más vízijárművek: aknarakók, páncélozott motorcsónakok, uszályok, vontatók és lakóhajók is tartoztak. A harci cselekmények kezdete előtt három kikötőben, Pancsován, Zimonyban és Száva-Bródban horgonyzott a flotta, melynek parancsnoka Grund Frigyes fregattkapitány volt. A flottát már 1914. július 23-án készültségbe helyezték, aztán, mint tudjuk, hat nap múlva a három monitor már Belgrádot támadta. Rommá lőtték a várba telepített rádióállomást, bombázták az ipari negyedeket, és ha kellett a szárazföldi erőknek a támogatás, magukra vonták a szerb nehéztüzérség tűzét. A Pancsován állomásozó őrnaszádok igaz csak géppuskákkal rendelkeztek, de sok szerb parti üteget számoltak fel, amiért parancsnokuk, Bublay Hermann katonai érdemkeresztet is kapott. Szeptember 29-én a szerbek két helyen is átkeltek a Száván, az ostromlókat és Zimonyt fenyegetve, hadihidat és hídfőállást is kezdtek kiépíteni. Wulff Olaf Richárd három monitorral és egy ágyukkal ellátott uszállyal az aknák között lavírozva, folyamatosan tüzelve megakadályozta ezt, amiért aztán meg is kapta a Katonai Mária Terézia Rend Lovagkeresztjét. Aztán a Száván, Szabács fele tartván, Grabovci magasságában aknára futott és elsüllyedt a Temes, amire fellobogózták Belgrádot, és a szerb fővárosban harangszó is köszöntötte a nagy győzelmet.

A Temes a Hajógyári-szigetnél (Wikipédia)

De más, komolyabb eredményt nem tudtak elérni, a további háborús eseményekről a sorozat következő cikkében olvashatnak.

Borító: A belgrádi vár egy hajóról fényképezve, 1915-ben (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)