KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Zsigmond a bővérű császár

Zsigmond a bővérű császár

- 2017. december 6. 11:32

Az a helyzet, hogy kevés középkori uralkodónkról maradt fenn hiteles ábrázolás. Eme kevesek közé tartozik Zsigmond, akit már császárként festett meg a nagy Pisanello.

Nézzük akkor meg ezt a történetet is, hogy újra tudatosuljon bennünk, voltak idők, mikor Magyarország az európai politika főáramában volt, uralkodói tényezők voltak a kontinensen. Luxemburgi Zsigmondnak hosszú és kacifántos utat kellett bejárnia ahhoz, hogy ilyen tényező lehessen, ő viszont a legmagasabbra jutott a Szent Koronát valaha is viselők között, hiszen a Német Római Birodalom császáraként is uralkodhatott több mint négy esztendeig. Bizony, Hunyadi Mátyás is csak a német királyi címig jutott, de ne is bonyolódjunk bele ebbe a „ki volt nagyobb” történetbe, nézzük inkább Zsigmondot, aki ugyan IV. Luxemburgi Károly német római császár fia volt, mégis állítólag egy fillér nélkül, a magán viselt ruhák és fegyverek mellett minimális poggyásszal érkezett a Magyarországra, hogy benősüljön a királyi családba. Mert Nagy Lajos királyunk után csak két leány maradt, Hedvig, avagy lengyelesen Jadwiga a lengyel trónra került, Mária pedig anyja, Erzsébet támogatásával királynőként uralkodott házasságáig Magyarországon.

Az uralkodó, ahogy Dolinay Gyula elképzelte (MaNDA)
Az uralkodó, ahogy Dolinay Gyula elképzelte (Németh László Gimnázium és Általános Iskola PDM)

A Károly Róbert által felemelt, Lajos alatt megcombosodott nagyurak egy része a Lackfiak vezetésével azért is tartotta jó férjjelöltnek Zsigmondot, mert arra számítottak, hogy az majd irányításuk alá kerül. Erzsébet anyakirályné a Garaiakkal együtt V. Károly francia király fiát, Lajost látta volna szívesen a trónon, aki távházasságot is kötött Máriával. Mindeközben a délvidéki nagyurak, élükön a Horváti családdal, Nápolyból hoztak királyt Anjou Károly személyében. A Kis Károly néven 40 napig királykodó szerencsétlent aztán Erzsébet és a Garaiak kardélre hányatták, Zsigmond ebben az időben okosan Prágában húzta meg magát. A Horvátiak ezután elfogták és novigrádi várukba zárták Máriát és az anyját, utóbbit a lánya szeme láttára meg is fojtották, de végül a legtöbben úgy látták jónak, hogy mégis csak Zsigmond lesz jó itt királynak. A továbbra is csak jó szerencséjében bízható ifjú 1385-ben, 17 évesen el is vehette Máriát, majd két év múlva a fejére került a Szent Korona is, de ez még nem azt jelentette, hogy övé lett volna a végső szó, a hatalom az országban. Viszont ambíciói meglehetősen nagyok voltak, így Károly Róberttől tanulva elkezdte kiépíteni főnemesi támogatónak táborát. Ide kerültek a Garaiak is, aztán ő emelte fel Cillei Hermannt, az Itáliából kalandorként érkező Ozorai Pipót és a lengyel Stibor vajdát. Tisztségekkel és birtokokkal halmozta el őket, így lehetett a Kisfaludi Károly és a nép által is megénekelt Stiborici Stiborból egyszerre pozsonyi, trencséni, nyitrai, szolnoki és aradi ispánsága mellett erdélyi vajda is. (A pályafutását és életét birtokán, Beckó várában befejező Stibor a legendás kegyetlensége helyett inkább volt vitéz katona, aki 1414-es haláláig ott volt Zsigmond minden fontosabb hadjáratában, és ezért meg is kapta a királytól a jutalmat.)

Metszet Zsigmond temetkezési ékszereiről (MaNDA)
Metszet Zsigmond temetkezési ékszereiről (Szent István Király Múzeum CC BY-NC-ND)

Stibor ugyan nem alapított dinasztiát, nem így Garaiak, vagy éppen a Báthoryak. Természetesen voltak olyanok is, akiknek nem tetszett az elitcsere, 1401-ben egyik csoportosulásuk, ligájuk el is fogta a királyt, de Garai nádor túsznak állt helyette. Zsigmond pedig elajándékozta a Nagy Lajos által meghagyott királyi birtokok legalább felét, de még így is jóval gazdagabb volt, mint amikor az országba érkezett. Egy szerencsétlen lovasbalesetben, 1395-ben elhunyt felesége után 1401-ben Cillei Hermann lányát, Borbálát vette feleségül. Így még szorosabbra fűzte kapcsolatát az őt támogató Garai-Cillei ligával, ami már elégséges hátországot biztosított neki kül- és belpolitikai törekvéseihez.

Ezekről a sorozat következő részében olvashatnak majd.

Borító: Pisanello festménye (Wikipédia)