A báró tábornoktól a költő tábornokig

- 2021. március 29. 11:49

A báró tábornoktól a költő tábornokig

Nagyheti kvízünknek egy-egy tábornok, magyar hős a kezdő- és a végpontja, de a kérdések közül nem maradhatnak ki a hitvilággal kapcsolatosak sem. Hiszen végül is Húsvét hetében járunk.

1. Milyen állatok szerepelnek Splényi László bárói címerében?

2. A felsoroltak közül kik ellen nem harcolt Splényi báró?

3. Mit jelen az a latin kifejezés, hogy dominica palmarum?

4. Milyen négylábú hátán vonult be Jézus Jeruzsálembe?

5. Milyen is volt a a bubifrizura?

6. Honnan indult hódító útjára a 20. század elejének új nőideálja?

7. Miért nevezték a környéken lakók Kankó-várnak Ugocsavárat?

8. Mi volt Borsa Kopasz, a kiskirály keresztségben kapott neve?

9. Hol kezdett el verseket írni Koháry István, a költő-tábornok?

10. A következő tisztségek közül melyiket nem viselte soha Koháry?

Ellenőrzés

Eredmény