Bajuszkultusz

- 2023. november 8. 2:21

Bajuszkultusz

Soron következő feladványunk kérdései a bajuszviselettel kapcsolatosak. A megfejtéshez korábbi, Bajuszkultusz c. virtuális kiállításunk nyújt segítséget, amit a kvíz után találnak.

1. Az állatvilágban milyen szerepe van a „bajusznak”?

2. Ki írta A magyar bajusz c. tanulmányt?

3. Volt idő, amikor a férfiakra …

4. Mit jelent a konya szavunk?

5. Milyen eszközzel pödörték megfelelőre a bajszukat férfi elődeink?

6. Az ún. „vastag bajusz” legismertebb hazai viselője:

7. A „torzonborz bajusz” szintén egy erős, domináns viselet, melynek úgyszólván minden szőre másképpen görbül s így folyton kuszálódik, eme bajusz…

8. Hazánkban a két világháború között terjedt el a fogkefebajusz vagy Hitler-bajusz. Ki volt a másik híres viselője?

9. Mit jelent az (össze)akasztja a bajuszt szólás?

10. Minek a fontosságára szeretné felhívni a figyelmet a Movember mozgalom?

Ellenőrzés

Eredmény

Segítség: Bajuszkultusz című tematikus virtuális kiállításunk a MaNDA adatbázis oldalán.