Indiana Jones a magyar ugaron

- 2024. április 16. 1:47

Indiana Jones a magyar ugaron

Soron következő feladványunk kérdései a régészethez kapcsolódnak. A megfejtéshez korábbi, Indiana Jones a magyar ugaron c. virtuális kiállításunk nyújt segítséget, amit a kvíz után találnak.

1. Kit neveznek az első magyar régésznek?

2. Mikor kezdtek el gyűjteni római kori emlékeket?

3. Kinek a nevéhez fűződik az első tudományos igényű hazai régészeti munka?

4. A régészeti terepkutatás kezdetét … datálják a kutatók.

5. Luczenbacher János régész, első sikeres ásatásának helyszínének nyomán felvette a/az

6. Kit nevezünk a hazai régészet atyjának?

7. A régészet atyjának kalandos élete volt, az 1848-as forradalomban is harcolt. De mi történt vele annak leverése után?

8. Mikor jelent meg a Műrégészeti kalauz, amelyet a 19. század régészeti kézikönyveként tart számon a tudomány?

9. A Millennium építkezései ráirányították a figyelmet a honfoglalás kori leletekre és általánosságban a régészetre. A századforduló körül hol végeztek feltárásokat?

10. A magyar régészet ötéves tervét …

Ellenőrzés

Eredmény

Segítség: Indiana Jones a magyar ugaron című tematikus virtuális kiállításunk a MaNDA adatbázis oldalán.