Kulcskérdések


- 2019. április 19., 10:00

A kulcsoknak a kapukhoz hasonlóan fontos metaforikus jelentésük van, legyen szó akár kulcsfontosságú dolgokról, kulcsfigurákról, vagy a megoldás kulcsáról. De a hasonlatként való használatuk mellett a különféle kulcsok műszaki-technikai szempontból is kulcsszerepet játszanak kultúránkban: az illetéktelenek korlátozásában és a privát szféra védelmezésében betöltött szerepük végett, éppúgy, ahogy lehetővé teszik dolgok elzárását, elrejtését is. Habár a modern kulcsok nem olyan díszesek, mint középkori társaik, a funkcionalitás szempontjából éppolyan nélkülözhetetlenek, mint elődeik voltak.

„Látni a múzeumban vár- kapukulcsot gyúródeszka méretű tollal-zászlóval s olyan bonyolult labirintus-vájatokkal, vésetekkel, melyeknek nyitját csak hárman ismerték: a lakatos, a várúr, és maga a zár. Ezek a hatalmas várkulcsok már-már nem is kulcsok, hanem fegyverek inkább, faltörőkosok, ágyúk, tarackok, effélék. És persze a múzeumban, a kulcsok termének tőszomszédságában, láthatók a korszakra, a kor ízlésre és a kor bevett szokásaira valló egyéb tárgyak is: teszem azt nyaktilók, kínzószerszámok, pellengérek, alabárdok, pallosok, pikák.” – Heti virtuális kiállításunkban különféle kulcsokat mutatunk be, Mátrai Betegh Béla, Kulcsszó című írásából származó idézetek kíséretében.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Kulcskérdések

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.