Suszterinasból a Kárpátok Géniusza

Suszterinasból a Kárpátok Géniusza

- 2018. január 26. 10:23

Száz éve született Nicolae Ceauşescu, a „Kárpátok Géniusza”, a diktátorok egyik mintapéldánya, aki meglehetősen minimális műveltséggel, de annál nagyobb ravaszsággal és a kommunista apparatcsikokra jellemző helyezkedni tudással jutott a csúcsra. Hogy aztán öt nap leforgása alatt összeomoljon a birodalma és maga alá temesse a biztonságára amúgy mániákusan ügyelő hedonista pártvezetőt.

Scornicești városát, ahol a diktátor 1918-ban a világra jött, valamikor több egymáshoz közel épült falucskából hozták létre. Az Olt megyei települést földművesek lakták, pásztorember volt Ceauşescu apja is, aki gyakran a pohár fenekére nézett, és ilyenkor jaj volt a családnak. Ebből a környezetből, az alapiskola elvégzése után, 11 évesen indult el a 130 kilométerre fekvő Bukaresbe, hogy suszterinasnak álljon. Először utcai verekedésért, vagy mások szerint tolvajlásért került 1936-ban börtönbe. Ahol valahogy kommunisták közé keveredhetett, mert 1943-ban már a későbbi főtitkár, a civilben villanyszerelő Gheorghiu-Dej cellatársa volt. Itt aztán bizalmi kapcsolat szövődött a két ember között, a kommunisták 1947-es hatalomátvétele így az elemi iskolát végzett Ceauşescut a földművelésügyi, majd a honvédelmi miniszterhelyettességig repítette. Igaz, villanyszerelő cellatársából meg pártfőtitkár, miniszterelnök és államelnök is lett, de hát akkoriban így ment ez, Magyarországon is volt villamoskalauz szakmájú pénzügyminiszter.
Ceauşescu tehát „kötelékben repült” Gheorghiu-Dej-zsel, így nemsokára a politikai bizottság tagja lett, majd a központi bizottság titkárának is megválasztották. Mentora halála után pedig úgy intézte, hogy az övé legyen a hatalom, 1965-ben a román kommunista párt főtitkára, majd két év múlva már az állam feje is volt.

Verekedésért vagy lopásért ült (Wikipédia)
Verekedésért vagy lopásért ült (Wikipédia)

Példa nélküli diktatúráját, melyben ott volt az alacsony sorból jövő ember mérhetetlen nagyravágyása és a román nacionalizmus is, olyan különutas politikával fűszerezte, amivel elnyerte a Nyugat bizalmát. Nem vett részt Csehszlovákia 1968-as megszállásában, sportolóit viszont elküldte az 1984-es Los Angelesben rendezett olimpiára, így aztán Románia meg is kapta az amerikaiaktól (Tom Lantos jelentései alapján) a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. Hiába érvelt a magyar emigráció az erdélyi magyarság egyre fokozódó elnyomásával, a segélykiáltások süket fülekre találtak. Pedig a szenvedés évről-évre csak nőtt, megteltek magyar értelmiségiekkel, másként gondolkozókkal a várbörtönök és a Duna-delta szúnyogos, láztól fertőzött munkatáborai. Mindeközben a vadászatnak és az ivásnak hódoló „Conducator” kastélyokban, villákban élt mérhetetlen pompában. Még életében terjedt az anekdota, hogy mivel akkoriban medvét csak ő lőhetett Romániában, és szorgalmasan pufogtatott is, végül egy cirkuszból kiöregedett állatot tereltek puskája elé. Ez viszont menet közben talált valahol egy biciklit, és régi tudását felelevenítve karikázott el a Kárpátok Géniuszának magaslese előtt.

Könyv a diktátor egyik "könyvéről" (MaNDA)
Könyv a diktátor egyik “könyvéről” (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár CC BY-NC-ND)

Mindeközben Sztálinhoz hasonlóan kötetek tucatjaiban adták ki „írásait”. A hozzá sokban hasonlatos feleségével együtt, akiről elterjesztették, hogy a kémiai tudományok doktora, sorra kapta meg nyugati egyetemektől a legmagasabb kitüntetéseket, díszdoktorságokat. 1988-ban elindított falurombolási programja legjobban az erdélyi magyar közösségeket sújtotta, de nem foglalkozott a nemzetközi tiltakozásokkal. Az Aradra ez ügyben is tárgyalni hívott magyar miniszterelnököt, Grósz Károlyt a porig alázta, mert megtehette. Végül egy református magyar lelkipásztor bátor kiállása rendítette meg öröknek tűnő hatalmát, az 1989. december 21-re összehívott bukaresti nagygyűlésről már menekülnie kell, négy nap múlva pedig ott áll feleségével együtt az alkalmi kivégzőosztag előtt.

Borító: Wikipédia