Rákóczi fejedelem magántanárától a Magyar Királyi Folyamőrség fejlesztéséig

- 2022. május 10. 10:34

Rákóczi fejedelem magántanárától a Magyar Királyi Folyamőrség fejlesztéséig

Alábbi feladványunkban, cikkeink nyomán kérdéseket találnak például II. Rákóczi Ferenc házitanítójáról, Vörösmaty késői házasságáról, az elhordott Dombó váráról, de a folyamőrség fejlesztéséről is. Sok sikert a tippeléshez!

1. Hogyan is került Bárkányi páter a kis Rákóczi Ferenc mellé házitanárnak?

2. Kinek tulajdoníthatjuk az alábbi kijelentést: „Holmi fosos kurvákat be ne bocsássanak a várba, hanem az ki méltó az illendő személyeket”?

3. Végül hány éves korában tudott megnősülni Vörösmarty Mihály?

4. Hány esztendős volt Csajághy Laura, amikor hozzáment Vörösmarty Mihályhoz?

5. Hol kezdte Werbőczy Imre a katonai pályafutását?

6. Hol halt meg Werbőczy Imre, a török ellen vitézül harcoló tolnai főispán?

7. Milyen folyócska mellett állt Dombó vára?

8. Kik voltak Dombó várának utolsó tulajdonosai?

9. Miről nevezték el az első, a folyamőrség számára épített hajót?

10. Milyen feladatra építette a Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár a folyamőrség új hajóját?

Ellenőrzés

Eredmény