A HELY SZÍNEI SOROZAT

Dancs mester építette, Balassi Bálint, a költő is bírta

Dancs mester építette, Balassi Bálint, a költő is bírta

- 2021. június 3. 7:41

Liptóújvárnak megint csak annyi tulajdonosa volt, hogy nehéz lenne azt előszámlálni. De a tenger szintje felett 656 méteren lévő erősség alapját megint csak egy tatárjárás után emelt lakótorony adta, amit 1262-ben említenek a források.

A következő írásos említés már 1341-ből való, mikor is már állt a Dancs mester emelte, egy nyugati egy keleti toronyból és a köztük lévő palotából álló vár. Aztán ha ezt a Dancs mestert már olyan sokszor emlegettük, nézzük hát meg jobban, ki is volt ő valójában. Az Árpád-ház kihalását követő zavaros időkben bukkan fel, ősei között Detre zólyomi ispánt sejtik. Aztán Dancs Csák Máté táborában a cseh Vencel útját egyengetné a trónig, de közben a saját boldogulásán is fáradozik, elfoglalva Zólyom, Zólyomlipcse, Dobronya és Palajta várait. Amiket majd Károly Róbert hadai elvesznek tőle, így jobbnak látja a Nápolyból jött király, Magyarországi Mária (V. István leánya) unokájának a táborához csatlakozni. Ott van állítólag már 1312-ben a rozgonyi csatában a király erőivel, aztán részt vesz négy esztendővel később Visegrád visszavételében, de Zólyom vármegyét is visszahódítja a trencséni nagyúrtól. Caroberto (ahogy otthon hívták a királyt) pedig gazdagon megjutalmazta, több vármegye főispánjáva teszi és birtokadományokkal halmozza el. Az 1320-as években a király követe a pápánál Avignon-ban, majd 1330-ban a havasalföldi Basarab ellen vezetett hadjáratban az uralkodó életét is megmenti. Aztán ő az, aki 1333-ban Nápolyba kíséri a később rútul megfojtott András herceget.

A kastély és a vár (Jósa András Múzeum CC BY-NC-ND)

Dancs mester aztán 1345-ben távozik az árnyékvilágból, Liptóújvár pedig királyi vár lesz. És az is marad 1433-ig, Holy Prokop huszitáinak megérkeztéig. Őket aztán még sikerül Zsigmond katonáinak elkergetnie, de 1449-ben Jan Giskra, majd egy évre rá cimborája, Komorowsky Péter már tartósan bírja az erősséget Blatnicával, Likavával és Liptóóvárral együtt. Aztán 1462-ben jön Mátyás vezére, Szapolyai István, és véget vet a rablólovagok víg életének. Az igazságos király pedig Corvin Jánosnak, a liptói hercegnek adja a várat, akitől aztán éppen az időközben nádorrá előrelépő Szapolyai veszi el 1496-ban. Zápolya halála után aztán János fia, a későbbi király örökli Liptóújvárat, tőle viszont I. Ferdinánd zsoldosai ragadják el. Ezután indulnak meg azok a tulajdonosváltások, amiket nem egyszerű nyomon követni. Az biztos, hogy zálogként volt Balassa János kezében, akitől Bálint, a költő örökölte. De ő átadta Ferenc testvérének, majd utód nélkül kihaltak a Balassák, és megint a bécsi király lett az úr benne. 1601-ben Sándorffy Miklós uram bírta zálogként, akinek a felesége, Zay Magdolna szerette a kényelmet és addig rágta férje fülét, még az reneszánsz kastélyt nem emeltetett neki a vár mellé.

Balassi csak rövid ideig volt a tulajdonosa (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

Aztán jött az Ostrosith família, majd Thököly kurucai, végül I. Lipót kedves emberének Liechtenstein János bárónak adományozta. De jött a kuruc világ, és a nagyságos fejedelem két vitéz brigadérosát, a Kassát megvédő Radics Andrást és Ordódy Györgyöt jutalmazta vele. Aztán a kurucok elmentek és a báró fia 170 ezer aranyért mindent eladott itt a királyi kamarának, így aztán fafeldolgozásra állt rá a környék. A vár és a kastély is ezt szolgálta, tisztviselők, munkások szállásaként. Aztán ezek az idők is elmúltak, a kastélyban végül az 1990-es évekig múzeum működött, majd 2001-től nívós szálloda lett belőle. A szomszédban pedig ott van Hibbe, szép templomában Balassi Bálint sírjával. Egy tátrai síelés után kanyarodjunk le egyszer erre.

Borító: Liptóújvár a kastéllyal (csamborgo.hu)

A hely színei sorozat

A hídvám volt a lényeg
2023. február 7. 6:32

A négyvárú Vasvár
2023. január 19. 10:43

Kálló kapitányai
2023. január 2. 9:18

A somogyi Csákány
2022. december 1. 9:10

Beer, a fortalitium
2022. november 24. 9:52