KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Ezereskapitány vágtat Bécs falai alatt

Ezereskapitány vágtat Bécs falai alatt

- 2020. szeptember 29. 9:50

A kuruc brigadérosok legvitézebbike pedig talán Béri Balogh Ádám volt, akinek családjában apáról fiúra szállt a katonamesterség. Béri Balogh sok borsot tört I. József császár és király katonáinak orra alá, talán ezért is kellett pallos alá hajtania a fejét.

Hegyhátkisbéren, a mai Bérbaltaváron született valamikor az 1660-as évek vége felé, s minden valószínűség szerint apja adott először kezébe kardot, aki nem mellesleg Zrínyi Miklós seregében is harcolt. A família amúgy a török idők kezdete óta látott el katonai, várkapitányi feladatokat (Tata, Zalalövő), Ádám karrierje is Csobánc várából indult, ahol a gyalogság hadnagya, avagy vajdája volt. Hogy aztán Buda visszavétele után birtokaira térjen, és gyarapodjon a nehezen szerzett és az idegen hadaktól keserűvé tett békében. Béri Balog a gazdálkodás mellett közfeladatot is vállal, 1695-ben a Rábaköz, majd 1700-tól Vas vármegye főszolgabírája lesz. 1690-ben pedig feleségül veszi a nálánál előkelőbb családból jövő Festetics Juliannát, aki aztán hét gyermeket szül neki. Apósa, Festetics Pál erősen hű a császárhoz, így el lehet képzelni, hogy 1704 és 1705 telén, a harcok szünetében micsoda viták izzanak fel a két férfi között.

Somogyi Győző ilyennek képzelte el (vaol.hu)

Mert Béri Balogh Ádám, látván a haza önállóságának, szabadságának fogyását, kurucnak áll Károlyi Sándor dunántúli betörésének idején. S mindjárt ezereskapitányi rangot és a Kemenesaljára való toborzói megbízást is kap Bercsényi Miklós főgenerálistól. Közben pedig a téli vitákon kétszer is visszatér szóban a császár hűségére, de a tavaszi napfény elolvasztja ezeket az ígéreteket. Pedig apósának (aki szintén ezredesi rangot visel, később pedig képviselő is lesz) van némi igazsága abban, hogy a vasi birtokok közel esnek Bécshez. De ezt Béri Balogh is jól tudja, ezért kurucaival kétszer is feltűnik a császárváros falai alatt. Félre is verik aztán a derék bécsiek a harangokat, a nyalka kurucoknak pedig ennyi éppen elég is, eltűnnek az erdők alatt. 1706. november 6-án és 7-én viszont hősünk vezetésével Győrvárnál úgy megverik a labancot, hogy még Hannibal Heister tábornok is a kezükre kerül. Aztán 1708. szeptember 2-án Béri Balog Kölesdnél a Rabutin tábornokkal egyesülni akaró rác (szerb) határőröket szórja szét, és így aztán 1709 augusztusában meg is kapja a brigadérosi kinevezést.

Emléktáblájának avatása Külsővaton, 1958-ban (Gróf Esterházy Károly Múzeum CC BY-NC-ND)

A Bottyán János generálissal  együtt manőverező brigadéros 1710. október 28-án lovasaival a nagy sár miatt esik a rácok fogságába Szekszárd mellett, Budára szállítják és Rákóczi minden közbenjárása ellenére 1711. február 4-én árulásért halálra ítélik. Két nap múlva a hóhér pallosa végez vele. Azóta iskolák, intézmények viselik a nevét, és egy remek táncegyüttes, a körmendiek.

Borító: Mellszobra Vaján (Wikipédia)