KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

- 2017. október 17. 11:32

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Ami nem akármilyen történet, és valamikor V. István idején indul, aki szerencsésen feleségül adta Mária nevű leányát a nápolyi királyhoz, Anjou Károlyhoz. Az Anjouk mellesleg a kor egyik leghatalmasabb családja voltak, a nápolyi ág VIII. Lajos francia király kisebbik fiától indul, aki a mi Károly Róbertünk dédapja lesz, és IV. Orbán pápától kapja hűbérül a kalandos történelmű Nápolyi Királyságot. Nápoly tehát mindig is az aktuális pápát támogatja majd annak a német-római császárral vívott végtelen küzdelmében. Amikor pedig Árpád-házi Mária, Martell Károly anyja bejelenti 1292 nyarán, hogy fiát tekinti Magyarország törvényes uralkodójának (III. András királyi származását sokan nem fogadták el sem itthon, sem külföldön), akkor VIII. Bonifác pápa melléje áll, hisz így egy jó zsíros hűbérbirtokkal gyarapodhat majd a pápaság is. Aztán Martell Károly 1295-ös halála után Mária nagymama 1288-as születésű, Caroberto nevű unokáját tartja a magyar királyi cím örökösének.

Károly Róbert szobra a Hősök terén; Kiss György alkotása (forrás: MaNDA adatbázis)
Károly Róbert szobra a Hősök terén; Kiss György alkotása (forrás: MaNDA adatbázis)

A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. A legnagyobb tartományurak, a Kőszegiek, Csák Máté és Aba Amádé a kalocsai érsekkel és számos püspökkel együtt viszont Prágában keresnek királyt, és a 9 éves Vencel királyfit találják meg, aki III. Béla ide került lányának, Konstanciának az ükunokája volt. Be is hozzák a nagyurak ezt a Vencelt, és Székesfehérváron a fejére kerül a Szent Korona is 1301 augusztusában. Károly Róbertnek pedig menekülnie kellett az érsekkel együtt Esztergomból. Mivel aztán Vencel apja meghalt, 1305-ben ő kénytelen hazamenni, uralkodni. Két év múlva, 1307 októberében aztán Rákos mezején a nemesség megerősíti Károly Róbert királyságát, akinek most a német Wittelsbach Ottóval kell megbirkóznia. Ottó IV. Béla királyunk Erzsébet nevű lányának a fia, így azért némileg jobb a pedigréje, mint Carobertónak. Viszont a támogatottsága az országban elenyésző, hiába kapja meg a Prágába távozó Venceltől a Szent Koronát, azt az erdélyi Kán László hajlandóságot színlelve iránta, elveszi tőle. Ottó el is távozik az országból, ahol már csak egy trónkövetelő marad. Így Károly Róbertet újra megkoronázzák 1309-ben, majd a Kán Lászlótól visszavett Szent Korona is a fejére kerül egy év múlva.

Megkezdődik hát az ifjú itáliai Anjou tényleges, majd négy évtizedes uralkodása, ami véget vet az országot sújtó káosznak, de ezt már egy másik cikk taglalja majd.

Borítókép: Dezső hősi önfeláldozása, A Pesti Műegylet tagjai számára 1855-ben készült metszet utáni litográfia. Héderváry Dezső hőstettéről szól, aki 1330-ban Károly Róbert királlyal öltözetet cserélve mentette meg életét. A metszetet egyszínű paszpartu övezi. A keret fekete színű, lépcsőzetes, belül arany csík. Forrás: MaNDA adatbázis

A cikkhez kapcsolódik